FC2002 Project of Physics

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti o projektech ve fyzice a ve fyzikálním vzdělávání; dále pak základní reproduktivní dovednosti tvorby fyzikálního a fyzikálně vzdělávacího projektu. Důraz je kladen mj. na motivační účinnost projektů pro vědce, učitele i žáky. Výuka bude plně vedena v anglickém jazyce, včetně komunikace se studenty. Cíle: Vědomosti: projekt; příprava, realizace a hodnocení projektu ve vzdělávání; zásady projektové výuky. Dovednosti: osvojení základů implementace (tvorba, realizace a hodnocení) vzdělávacích projektů ve výuce fyziky; volba cílů a obsahů, aplikace výukových technologií (metody, formy a prostředky) při projektové výuce; rozvíjet anglickou terminologii ve fyzikálním vzdělávání. Postoje: akceptovat projektovou výuku ve fyzice jako významný edukační nástroj s důrazem na motivaci žáka.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  porozumět zásadám tvorby, realizace a hodnocení projektů ve výuce fyziky  realizovat základní etapy tvorby, realizace a hodnocení projektů ve výuce fyziky  akceptovat projektovou výuku ve fyzice jako významný edukační nástroj s důrazem na motivaci žáka a mezinárodní dimenzi komunikace a kooperace s využitím anglického jazyka.
Osnova
  • 1. The role of the project in science and education 2. Managerial nature of the project in science 3. Psychological and pedagogical nature of the project in science education 4. Preparation of an educational project in physics 5. Implementation of an educational project in physics 6. Evaluation of an educational project in physics 7. Example of development, implementation and evaluation of an educational project 8. The principles of project teaching/learning in physics 9. Cooperation of teachers to design project lessons 10. Implementation of an educational project in teaching/learning physics 11. Incentive efficiency project teaching/learning 12. Current problems of project teaching/learning
Literatura
    povinná literatura
  • TRNA, Josef. New Roles of Simple Experiments in Science Education. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2014. 110 s. Pedagogický vývoj a inovace 1. ISBN 978-80-7315-251-2. info
    doporučená literatura
  • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. The Current Paradigms of Science Education and Their Expected Impact on Curriculum. In A. Alevriadou. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 197, 25 July 2015, 7th World Conference on Educational Sciences 2015. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier, 2015. s. 271-277, 7 s. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.07.135. URL info
Výukové metody
class discussion
Metody hodnocení
written and oral exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.