FC2010 Historie fyziky

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC2010/Kombi01: Pá 1. 3. 12:00–13:50 učebna 3, Pá 15. 3. 16:00–17:50 učebna 3, Pá 29. 3. 14:00–15:50 učebna 3, Pá 3. 5. 12:00–13:50 učebna 3, V. Navrátil
FC2010/Prez01: Po 14:00–14:50 učebna 3, Út 13:00–13:50 učebna 3, V. Navrátil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška podá studentům přehled o díle významných fyziků minulosti a přítomnosti. Poznatky budou sloužit k aplikaci ve výuce na škole pro motivaci žáků. Významným prvkem je mezipředmětovost historie fyziky – technika, další přírodovědné obory, matematika, historie, společenské vědy jako filozofie atd.
Vědomosti: systematický přehled historického vývoje fyzikálního poznání; významné osobnosti fyziky.
Dovednosti: zařadit osobnost do společenského a historického kontextu vývoje fyziky jako vědy
Postoje: význam hodnoty práce fyziků v celé historii; hrdost na roli fyziků a fyziky ve společnosti
Výstupy: Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- orientovat se v historii fyziky
- mít přehled o jednotlivých významných fyzikálních objevech a fyzicích
- použít poznatky pro výuku ve škole jako zdroj silné motivace žáků
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích):
 • 1. - 2. Starověká fyzika
 • 3. - 4. Středověká fyzika
 • 5. - 6. Fyzika v době renezance
 • 7. - 9. Fyzika do konce 19. století
 • 10. - 12. Moderní fyzika
 • Sylabus seminářů (po týdnech či blocích):
 • Semináře rozvíjejí a prohlubují témata z přednášek.
 • 1. - 2. Starověká fyzika
 • 3. - 4. Středověká fyzika
 • 5. - 6. Fyzika v době renezance
 • 7. - 9. Fyzika do konce 19. století
 • 10. - 12. Moderní fyzika
Literatura
  povinná literatura
 • MALÍŠEK, Vladimír. Co víte o dějinách fyziky. 1. vyd. Praha: Horizont, 1986. 269 s. info
  doporučená literatura
 • BODANIS, David. E=mc2 : životopis nejslavnější rovnice na světě. Translated by Jan Placht. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2002. 279 s. ISBN 808656908X. info
 • FERRIS, Timothy. Zpráva o stavu vesmíru. Translated by Jiří Adam - Dagmar Adamová. Vyd. 1. Praha: Aurora, 2000. 312 s. ISBN 80-7299-014-4. info
Výukové metody
Přednáška, samostatné referáty studentů, seminární práce
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář/cvičení je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Kolokvium: Ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Ústní kolokvium podle osnovy předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.