FC2012 Astronomie a astrofyzika pro učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Michaela Drexler (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu astronomie a astrofyzika na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole. Z těchto důvodů je do cvičení zařazeno větší množství úloh s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: • systematizovat fyzikální poznatky astronomie a astrofyziky • aplikovat takové poznatky při didaktické transformaci obsahů do školského učiva, • přistupovat k problémům astronomie a astrofyziky v širších i mezioborových souvislostech.
Osnova
 • 1. Úvod do historie astronomie
 • 2. Astronomická technika, typy dalekohledů a montáží
 • 3. Sluneční soustava, Slunce, planety, měsíce, planetky, komety, slapové síly, zatmění slunce a měsíce, kosmogonie Sluneční soustavy
 • 4. Astronomické vlivy na zemské klima, slunečního záření, Milankovićova teorie, kosmické záření
 • 5. Obloha denní a noční, souhvězdí, ekliptika, sférické souřadnice, práce s otočnou mapou a nomogramy
 • 6. Sluneční hodiny, základní typy, gnómon, analema, časová rovnice
 • 7. Určování vzdáleností ve vesmíru, jednotky vzdálenosti, paralaxa, historické metody (Aristarchos, přechod Venuše), metoda nov a supernov, měření úhlové vzdálenosti
 • 8. Hvězdné charakteristiky, Pogsonova rovnice, H-R diagram, spektrální klasifikace hvězd
 • 9. Hvězdy, modely hvězd, vývojová stadia hvězd, nova, supernova
 • 10. Vývoj hvězd v těsných dvojhvězdách
 • 11. Naše Galaxie. Hvězdné populace a jejich charakteristiky
 • 12. Stavba vesmíru, Hubbleův zákon
Literatura
  doporučená literatura
 • VANÝSEK, Vladimír. Základy astronomie a astrofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 541 s. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Vybrané kapitoly z astrofyziky. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1985. 81 s. info
 • ZEJDA, Miloslav. Základy astronomie I. 2013. info
 • ZEJDA, Miloslav. Základy astronomie II. 2013. info
 • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 156 s. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška, řešení početních úloh
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.