FC2012 Astronomie a astrofyzika pro učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Michaela Drexler (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC2012/Kombi01: Pá 18. 10. 10:00–13:50 laboratoř 86, Pá 29. 11. 10:00–13:50 laboratoř 86, T. Miléř
FC2012/Prez01: Čt 12:00–13:50 učebna 3, T. Miléř
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu astronomie a astrofyzika na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole. Z těchto důvodů je do cvičení zařazeno větší množství úloh s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: • systematizovat fyzikální poznatky astronomie a astrofyziky • aplikovat takové poznatky při didaktické transformaci obsahů do školského učiva, • přistupovat k problémům astronomie a astrofyziky v širších i mezioborových souvislostech.
Osnova
 • 1. Úvod do historie astronomie
 • 2. Astronomická technika, typy dalekohledů a montáží
 • 3. Sluneční soustava, Slunce, planety, měsíce, planetky, komety, slapové síly, zatmění slunce a měsíce, kosmogonie Sluneční soustavy
 • 4. Astronomické vlivy na zemské klima, slunečního záření, Milankovićova teorie, kosmické záření
 • 5. Obloha denní a noční, souhvězdí, ekliptika, sférické souřadnice, práce s otočnou mapou a nomogramy
 • 6. Sluneční hodiny, základní typy, gnómon, analema, časová rovnice
 • 7. Určování vzdáleností ve vesmíru, jednotky vzdálenosti, paralaxa, historické metody (Aristarchos, přechod Venuše), metoda nov a supernov, měření úhlové vzdálenosti
 • 8. Hvězdné charakteristiky, Pogsonova rovnice, H-R diagram, spektrální klasifikace hvězd
 • 9. Hvězdy, modely hvězd, vývojová stadia hvězd, nova, supernova
 • 10. Vývoj hvězd v těsných dvojhvězdách
 • 11. Naše Galaxie. Hvězdné populace a jejich charakteristiky
 • 12. Stavba vesmíru, Hubbleův zákon
Literatura
  doporučená literatura
 • VANÝSEK, Vladimír. Základy astronomie a astrofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 541 s. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Vybrané kapitoly z astrofyziky. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1985. 81 s. info
 • ZEJDA, Miloslav. Základy astronomie I. 2013. info
 • ZEJDA, Miloslav. Základy astronomie II. 2013. info
 • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 156 s. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška, řešení početních úloh
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/FC2012