FC2804 Environmentální fyzika

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na hledání a interpretaci ekologicky příznivého životního způsobu, klade důraz na souvislosti s environmentálními aspekty energetiky, přináší rozbor a informace v tématu energetické bezpečnosti. Předmět umožňuje praktické činnosti v laboratoři i v terénu, měření základních fyzikálních faktorů prostředí, měření s OZE, úsporná opatření, simulační hry
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  systematizovat ekologicko environmentální problémy  vytvářet výukové materiály pro environmentální problematiku využívající fyzikální znalosti  samostatně analyzovat environmentální stránku energetiky.
Osnova
  • 1. Základní pojmy 2. Globální problémy lidstva a nástroje k jejich zkoumání a možnosti řešení 3. Fyzikální nástroje v environmentální vědě. 4. Koloběhy látek 5. Energetika a energetrická bezpečnost 6. Klima a antropogenní vlivy 7. - 8. Vzdělávací programy pro EV a zařízení pro ekologickou osvětu 9. Základy legislativy v oblasti životního prostředí 10. - 11. Praktické činnosti a experimentální měření 12. Etické aspekty EV
Literatura
  • KADRNOŽKA, Jaroslav. Země se ubrání. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 238 s. ISBN 9788072046782. info
Výukové metody
přednášky s diskuzí, laboratorní cvičení
Metody hodnocení
individuální projekt
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
V rámci předmětu se koná obvykle i vícedenní exkurze.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.