FC4008 Speciální chemické praktikum

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu student získá: základní dovednosti dle svého výběru ve vybraných analytických metodách uvedených níže. Cíle: a) vědomosti Teoretické zvládnutí poznatků o moderních metodách chemické analýzy a jejich aplikacích a o zpracování chemických dat a výsledků za využití nejnovější instrumentace, chemometrických výpočetních metod a softwaru. b) dovednosti Naučit dovednosti využít teoretických poznatků k posouzení výběru optimální metody chemické analýzy vzorků a chemometrického zpracování dat a výsledků analýz. c) postoje Získat obecný a odborný nadhled a schopnost aplikace nabytých znalostí a dovedností v učitelské praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student získá: základní dovednosti dle svého výběru ve vybraných analytických metodách uvedených níže. Atomová absorpční spektrometrie. Molekulová absorpční spektrometrie (spektrofotometrie). Atomová emisní spektrometrie. Fotoluminiscenční metody. ICP. Extrakce. Kapalinová chromatografie. Plynová chromatografie. Potenciometrie. Konduktometrie. Elektroforéza a kapilární elektroforéza. Izotachoforéza a kapilární izotachoforéza. Polarografie. Hmotnostní spektrometrie, MALDI-TOF. Tandemové metody.
Osnova
  • Atomová absorpční spektrometrie. Molekulová absorpční spektrometrie (spektrofotometrie). Atomová emisní spektrometrie. Fotoluminiscenční metody. ICP. Extrakce. Kapalinová chromatografie. Plynová chromatografie. Potenciometrie. Konduktometrie. Elektroforéza a kapilární elektroforéza. Izotachoforéza a kapilární izotachoforéza. Polarografie. Hmotnostní spektrometrie, MALDI-TOF. Tandemové metody.
Literatura
    povinná literatura
  • DAVÍDEK, Jiří a Jan VELÍŠEK. Analýza potravin. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1992, 122 s. ISBN 8070801638. info
  • NEISER, Jan, Iška HAUZAR a František JELÍNEK. Chemická technologie. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1974, 406 s. info
    doporučená literatura
  • JANČÁŘ, Luděk a Irena JANČÁROVÁ. Analytická chemie. první, 2003. MZLU Brno: MZLU Brno, 2003, 195 s. ISBN 80-7157-647-6. info
  • SKOOG, Douglas A. Analytical chemistry :an introduction. 7th ed. Fort Worth: Saunders College Publishing, 1999, xxiv, 773. ISBN 0-03-020293-0. info
Výukové metody
Laboratorní práce
Metody hodnocení
Kolokvium na základě zpracovaného protokolu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.