FC4101 Chemie a archeologie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
seznámení s anorganickými i organickými materiály používanými v dávné minulosti a s jejich technologií,
seznámení se složením lidských a zvířecích pozůstatků, jeho ovlivnění věkem, pohlavím, resp.sociálním statusem.
seznámení s degradačními procesy, s jejich chemickou podstatou a projevy, jejich ovlivněním a praktickým využitím.
seznámení s možnostmi určování provenience a metodami datování
Výstupy z učení
Na konci kurzu student:
získá znalosti v oblasti materiálů používaných v dávné minulosti, jejich technologie a degradace.
získá znalosti v oblasti složení lidských a zvířecích pozůstatků a jejich degradace.
získá znalosti o metodách určování provenience a datovacích metodách.
Osnova
  • 1. Materiály používané v dávné minulosti, jejich technologie. Degradace a koroze, konzervace.
  • 2. Určování provenience a stáří artefaktů.
  • 3. Lidské pozůstatky, vliv výživy, věku, pohlaví, geografického původu a sociálního statusu. Rozklad, fosilizace, pohřební ritus a manipulace s pozůstatky. Určování stáří pozůstatků.
  • 4. Zvířecí pozůstatky, doklady tepelné úpravy.
  • 5. Aplikace vybraných analytických metod
Literatura
  • PRICE, T. Douglas a James H. BURTON. An Introduction to archaeological chemistry. New York: Springer, 2011. xxxii, 311. ISBN 9781441963765. info
  • Archaeological chemistry. Edited by A. M. Pollard - Carl Heron. 2nd ed. Cambridge, UK: Royal Society of Chemistry, 2008. xvii, 438. ISBN 9781847558299. info
  • GOFFER, Zvi. Archaeological chemistry. 2nd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007. xxii, 623. ISBN 9780471252887. info
  • MILLS, John S. a Raymond WHITE. Organic Chemistry of Museum Objects. 2. vyd. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. 206 s. ISBN 0750646934. info
  • Forensic taphonomy : the postmortem fate of human remains. Edited by William D. Haglund - Marcella H. Sorg. Boca Raton: CRC Press, 1997. xxvii, 636. ISBN 0849394341. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
zápočet;
písemný test - splnění 60 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.