FC8006 Edugames a YouTube eduklipy

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 4 hodiny. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC8006/Kombi01: So 29. 2. 12:00–15:50 laboratoř 84, P. Marinič, T. Miléř, L. Pawera, P. Pecina, P. Sládek, J. Válek
FC8006/Prez01: Út 16:00–17:50 laboratoř 84, P. Marinič, T. Miléř, P. Pecina, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání dovedností ve využívání her nebo tvorbě programů a nebo eduklipů v humanitních či přírodních vědách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- aplikovat výukové prostředky podle požadavků výuky
- vytvořit výukové programy, videa a opory
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Osnova
  • Současné trendy ve vzdělávání neinstitucionální formou
  • Problematika Edugames a GBL (Game Based Learning)
  • Problematika YouTube eduklipů
Literatura
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení, blended learning, přednáška, domácí úkoly.
Metody hodnocení
V předmětu studenti tvůrčím způsobem zpracují jednoduché edukační hry nebo videoklipy s různým tematickým zaměřením pro všechny typy škol, včetně metodických textů.
- Vytvoření a prezentace YouTube klipů z daného oboru studenta (propagační, vzdělávací, demonstrační, ...)
- Prezentace a aktivní práce s hrou/hrami (deskové, počítačové, zážitkové, ...) na 60 minut (s popisem edukačního dopadu na hráče; popis cílové skupiny hráčů; jaké vědomosti, dovednosti a návyky má hra rozvíjet; časová náročnost hry; ...)
Docházka minimálně 50 % s daným rozvrhem účasti na výuce. Vyžaduje se zároveň aktivní účast na výuce.
Informace učitele
http://www.wikihow.com/Make-an-Educational-Video
How to Make an Educational Video (with Pictures) - wikiHow - http://www.wikihow.com/Make-an-Educational-Video
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/FC8006