FC8007 Klíčové kompetence v technických a odborných předmětech

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC8007/Kombi01: So 19. 10. 14:00–19:50 učebna 1, So 23. 11. 14:00–19:50 učebna 1, T. Miléř, P. Sládek, J. Válek
Předpoklady
Zájem o danou problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Sudent se zorientuje v systému Rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání v ČR. Prostuduje obsah vybraného RVP a zpracuje individuální projekt ke klíčovým kompetencím v určitém oboru.
Výstupy z učení
Sudent se zorientuje v systému Rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání v ČR. Prostuduje obsah vybraného RVP a zpracuje individuální projekt ke klíčovým kompetencím v určitém oboru.
Osnova
  • Rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy
    neurčeno
  • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Translated by Dana Lisá. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. 375 s. ISBN 9788073679309. info
  • ŠIMBEROVÁ, Zuzana. Klíčové kompetence v profesní sféře a jejich rozvoj - základní pojetí a východiska. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. Olomouc: Votobia Olomouc, 2005. s. 97-100, 330 s. ISBN 80-7220-246-4. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
individuální projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/FC8007