FC9003 Skill Sharing 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je zájem o vzájemné sdílení vědomostí a praktických dovedností. Předmět je vhodný i pro zahraniční studenty z projektu ERASMUS. Komunikační jazyk není určen - v případě účasti zahraničních studentů jím s největší pravděpodobností bude angličtina. Absolvování předmětu "FY2MP_SS1 Skill Sharing 1" není podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vzájemné sdílení praktických dovedností mezi studenty. Každý účastník kurzu si vyzkouší vedení workshopu. V neposlední řadě je cílem samotné setkávání studentů z různých fakult (resp. zemí) a navázání kontaktů mezi studenty s podobnými zájmy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- sdílení vědomostí a praktických dovedností
- vedení workshopu
- navázání kontaktů mezi studenty
Osnova
  • 1. Úvod do konceptů "Skillshare", "Gift Economy", "přiněřené technologie" a organizace společenských akcí zaměřených na sdílení dovedností. 2. Workshopy - Každý student se podělí s ostatními o svou praktickou dovednost. Sdílené dovednosti by nejlépe měly spadat do některé z následujících kategorií: (1) výroba užitečné věci z odpadu (recyklace plastu, skla, papíru...), (2) příprava nízkonákladového, zdravého nebo tradičního pokumu a nápoje, (3) konzervování potravin, (4) úspory energie, (5) opravování rozbitých věcí, prodloužení jejich životnosti, (6) rukodělné (řemeslné) výrobky, (7) úspory peněz prostřednictvím udělej/vyrob si sám, (8) prostředky a dovednosti nouzového přežití
Literatura
    doporučená literatura
  • SCHUMACHER, E. F. Small is beautiful : economics as if people mattered. 1st ed. New York: Perennial library, 1975. viii, 305. ISBN 0-608-03525-4. info
    neurčeno
  • www.youtube.com
Výukové metody
praktické semináře
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích. Vedení workshopu na zvolené téma.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.