FC_DP Diplomová práce

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Bednárová (přednášející)
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (přednášející)
Mgr. Jan Čech, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Miroslava Černá (přednášející)
PhDr. Mgr. Michaela Drexler (přednášející)
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Barbora Javorová (přednášející)
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FC_DPp Diplomová práce - Projekt
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře fyziky, chemie a odborného vzdělávání. Typicky ve třetím semestru magisterského navazujícího studia, nebo v devátem semestru dlouhého (pětiletého) magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Absolvováním semináře student získá základní vědomosti, dovednosti a návyky pro psaní a obhajobu diplomové práce.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že:
  • student pracuje na DP dle časového harmonogramu, který si stanovil
  • student má zpracovanou alespoň část předběžné verze DP.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání předběžné verze práce (nebo jejích částí).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Vedoucí práce pouze vyučující KFChOV.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.