FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/2.5. 30 hod. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V intenzívním týdenním kurzu vyučovaném podle učebnice Francouzština pro začátečníky - Le français pour vous (lekce 6-11) se opakují a sjednocují jazykové znalostí studentů. Jsou představeny gramatické a lexikální struktury v učebnici, ty jsou dále více procvičovány na různých komunikativních situacích prostřednictvím doplňujících cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj receptivních a produktivních dovedností a na ústní interakci. Kurz zahrnuje 30 hodin intenzívní výuky, probíhá vždy před začátkem semestru.
Osnova
 • Sylabus kurzu 1. Lekce 6 - opakování 1.-6. lekce. 2. Lekce 7 - Robert a de la chance – Les jours de la semaine, aller + infinitiv, zájmena osobní, zájmena ukazovací, sloveso croire. 3. Lekce 8 - Elle est gentille – Il y a, zájmena přivlastňovací, přídavná jména, slovesa vouloir, comprendre. 4. Lekce 9 - Paris est merveilleux – Quelle heure est-il?, vyjádření účelu, vyjádření množství, slovesa devoir, venir. 5. Lekce 10 - C’est trop compliqué – Pour demander son chemin, výslovnost souhlásek na konci slov, vázání, slovesa attendre, croire, vyjádření rozkazu, passé composé 6. Lekce 11 - Il y a tant de choses à voir – Pour remercier quelqu’un, pour exprimer son accord, slovesa espérer, acheter, faire, zvratná slovesa, neurčité zájmeno on, infinitivní vazby. 7. Závěrečný test (6.-11. lekce)
Literatura
  povinná literatura
 • PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečníky. 2. vyd. [Praha]: Leda, 1999. 375 s. ISBN 8085927101. info
 • PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečníky : žákovský sešit : Le français pour vous. Vyd. 2. Praha: LEDA, 1995. 108 s. ISBN 80-901664-4-X. info
  doporučená literatura
 • LAZAR, Jan. Exercices de grammaire. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014. 86 s. ISBN 9788073687977. info
 • KRSKOVÁ, Naděžda. Shoda příčestí ve francouzštině. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2009. 41 s. ISBN 978-80-210-5069-3. info
 • KRSKOVÁ, Naděžda. Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách. 1. vyd. Brno, 2009. 57 s. ISBN 978-80-210-4805-8. info
 • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 3. přeprac. vyd., 1. vyd. v. Plzeň: Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Intenzívní týdenní kurz s povinnou docházkou, průběžnými úkoly a závěrečným testem.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Pozor: kurz probíhá vždy v týdnu předcházejícím začátek semestru, obsahuje 5x 6 vyučovacích hodin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/FJ1012

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2017 11:27, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému