FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1025/01: Út 8:00–9:50 učebna 58, H. Delalande
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka - úroveň A2 a více.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zlepšit komunikativní kompetence studentů na základě různých textů (mluvených i psaných), které pro pochopení a následnou interpretaci vyžadují jak analýzu komunikativní situace, záměru mluvčího, sociálních a psychologických vztahů mluvčích, tak i schopnost identifikovat různá sdělení písemná a ústní a znalost kulturního pozadí textu. Pochopení textu vyústí v produktivní činnosti studentů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen: vyjádřit se v cizím jazyce k různým tématům v různých modelových situacích.
Osnova
  • Vybrané texty k rozboru a diskusi.
Literatura
    doporučená literatura
  • BOIRON, M., RODIER, Ch. Documents authentiques écrits. 1. vyd. Paris : CLE International, 2090331135.
  • DURANTON, L. RODIER, Ch. Documents authentiques oraux. 1. vyd. Paris : CLE International, 2005. ISBN 209033116X.
  • CHARLES, R. La communication orale. 1. vyd. Paris : Nathan, 1994. 159 s. 2-09-176791-3
  • PENDANX, Michele. Les activités d'apprentissage en classe de langue. Paris: Hachette, 1998. 192 s. ISBN 2-01-155098-X. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Předmět Komunikační situace je určen především pro studenty prvního ročníku francouzštiny Pedagogické fakulty MU. Vhodná je úroveň A2. Maximální počet ve skupině 20.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FJ1025