FJ1028 Kurz francouzského jazyka online

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
e-learning. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 350 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 344/350, pouze zareg.: 3/350, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/350
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikativních kompetencí na úrovní A0-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují některé komunikativní dovednosti (poslech, čtení a psaní)a osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Cílem předmětu je ovládat především psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet komunikativní a interkulturní kompetence. Forma samostudia předmětu prostřednictvím on-line kurzu umožňujě studentovi samostatné prohloubení znalostí francouzského jazyka.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet své komunikační a interkulturní kompetence.
Osnova
  • Student zvolí sám dle své pokročilosti lekci, od které začne studovat (1-35). Během semestru samostatně vypracuje deset po sobě jdoucích lekcí (viz informace učitele). Přibližná úroveň dle lekcí kurzu: začátečník (úroveň A0-A1): cca lekce 1-13 mírně pokročilý(úroveň A1-A2): cca lekce 14-25 středně pokročilý (úroveň A2-počátek B1):cca lekce 26-35
Literatura
    povinná literatura
  • POUČOVÁ, M. Kurz francouzského jazyka online. E-learningový výukový materiál na http://IS.MUNI.CZ
    doporučená literatura
  • Mission Paris - the language guide. www.rfi.fr
  • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
Výukové metody
Samostatná práce on-line.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Student pracuje samostatně v e-learningovém kurzu předmětu FJ1028 Kurz FJ online v prostředí IS MUNI. Student, který chce úspěšně ukončit předmět, pracuje v on-line kurzu pravidelně každý týden alespoň dvě hodiny (celkový počet hodin nelze dělit počtem týdnů)a pravidelně spolupracuje s tutorem kurzu. Předepsaný počet lekcí, které je nutno zvládnout v průběhu jednoho semestru je deset (např. lekce 1.-10.) V dalších semestrech student postupuje obdobně, tj. pro získání zápočtu prostuduje dalších deset po sobě jdoucích lekcí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.