FJ1028 Kurz francouzského jazyka online

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
e-learning. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Matej Dibala (pomocník)
Mgr. Iveta Zemanová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 340 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/340, pouze zareg.: 186/340, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 7/340
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikativních kompetencí na úrovní A0-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují některé komunikativní dovednosti (poslech, čtení a psaní)a osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Cílem předmětu je ovládat především psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet komunikativní a interkulturní kompetence. Forma samostudia předmětu prostřednictvím on-line kurzu umožňujě studentovi samostatné prohloubení znalostí francouzského jazyka.
Osnova
  • Student zvolí sám dle své pokročilosti lekci, od které začne studovat (1-35). Během semestru samostatně vypracuje deset po sobě jdoucích lekcí (viz informace učitele). Přibližná úroveň dle lekcí kurzu: začátečník (úroveň A0-A1): cca lekce 1-13 mírně pokročilý(úroveň A1-A2): cca lekce 14-25 středně pokročilý (úroveň A2-počátek B1):cca lekce 26-35
Literatura
  • POUČOVÁ, M. Kurz francouzského jazyka online. E-learningový výukový materiál na http://IS.MUNI.CZ
  • Mission Paris - the language guide. www.rfi.fr
  • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2007. 568 s. ISBN 9788073350833. info
Výukové metody
samostatná práce on-line
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Student pracuje samostatně v e-learningovém kurzu předmětu FJ1028 Kurz FJ online v prostředí IS MUNI. Student, který chce úspěšně ukončit předmět, pracuje v on-line kurzu pravidelně každý týden alespoň dvě hodiny (celkový počet hodin nelze dělit počtem týdnů)a pravidelně spolupracuje s tutorem kurzu. Předepsaný počet lekcí, které je nutno zvládnout v průběhu jednoho semestru je deset (např. lekce 1.-10.) V dalších semestrech student postupuje obdobně, tj. pro získání zápočtu prostuduje dalších deset po sobě jdoucích lekcí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/FJ1028

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2018 04:34, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému