FJ2005 Geografie frankofonních zemí

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dušan Kráčmar (přednášející)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 27. 2. 17:00–19:50 učebna 56, St 13. 3. 17:00–19:50 učebna 56, St 10. 4. 17:00–19:50 učebna 56, St 24. 4. 17:00–19:50 učebna 56
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Na základě všeobecného poznání regionální geografie frankofonních zemí (v návaznosti na předmět FJHC_GFZS "Geografie frankofonních zemí – seminář) si osvojit schopnost cíleného získávání nových konkrétních poznatků o probíraných regionech a schopnost jejich syntézy v komplexním rámci vývojové souvztažnosti dílčích geografických sfér - s důrazem na problém využití v hospodářské a obchodní činnosti.
Osnova
 • 1. Uvedení a koncepce předmětu
 • 2. Vývoj teritoriálního rozšíření frankofonie
 • 3. Výčet frankofonních zemí a organizací dle státoprávní pozice a pozice francouzštiny
 • 4. Výklad frankofonních zemí dle světadílů
 • 5. Souhrnná charakteristika frankofonní části světa
 • 6. Význam frankofonie z hlediska Francie
 • 7. Mezinárodní význam frankofonie
 • 8. Frankofonie a Česká republika
Literatura
 • Histoire de la France des origines a nos jours (Orig.) : Dějiny Francie : od počátků po současnost. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Státy a území světa. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2009. 895 s. ISBN 9788072774142. info
 • NJIKÉ NOUTCHIÉ, Jackson. Civilisation progressive de la francophonie : avec 500 activités. Paris: Cle International, 2003. 191 s. ISBN 2090339454. info
 • ABRAMOWICZ, Maciej. Le Québec : au coeur de la francophonie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. 189 s. ISBN 8322714327. info
 • ŠRÁMEK, Jiří. Úvod do dějin a kultury frankofonních zemí (Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 89 s. ISBN 80-210-1060-6. info
 • DUMONT, Pierre. La francophonie par les textes. Vanves: EDICEF, 1992. 191 s. ISBN 2850697893. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
a) orientace v mapě Francie a v mapě světa
b) písemná část zkoušky z Geografie Francie a Geografie frankofonních zemí
c) ústní část zkoušky z Geografie Francie a Geografie frankofonních zemí
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FJ2005