FJ2006 Geografie frankofonních zemí - seminář

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ2006/01: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 učebna 56, H. Delalande
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář navazuje na přednášky. Práce v semináři je zaměřena především na analýzu demografických, ekonomických a sociálních faktorů a zamyšlení se nad současným vývojem. Studenti pracují s rozličným autentickým materiálem (mapy, grafy, texty).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vysvětlit termín a historii frankofonie. Bude schopen se orientovat se v mapách a vysvětlit vývoj frankofonních území z historického, kulturního a ekonomického hlediska.
Osnova
 • 1. Frankofonie a mezinárodní organizace frankofonie. 2. Belgie. 3. Švýcarsko. 4. Lucembursko. 5. Monako. 6. Severní Amerika. 7. Karibik. 8. Afrika. 9. Indický oceán. 10.Tichý oceán.
Literatura
  povinná literatura
 • NJIKÉ NOUTCHIÉ, Jackson. Civilisation progressive de la francophonie : avec 500 activités. Paris: Cle International, 2003. 191 s. ISBN 2090339454. info
  neurčeno
 • DENIAU, X. La Francophonie. 1. vyd. Paris : Que sais-je?, 1983. 126 s. ISBN 2-13-046844-6.
 • BOURGEOIS, R. La France des régions. 1. vyd. Grenoble : PUG, 2001. 141 s. ISBN 2-7061-0956-4.
 • ADOUMIÉ, Vincent. Géographie de la France. 4e éd. rev. et augm. Paris: Hachette Supérieur, 2015. 288 s. ISBN 978-2-01-400457-1. info
 • ABRAMOWICZ, Maciej. Le Québec : au coeur de la francophonie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. 189 s. ISBN 8322714327. info
 • DUMONT, Pierre. La francophonie par les textes. Vanves: EDICEF, 1992. 191 s. ISBN 2850697893. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkoušení. Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test - 70% úspěšnosti.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FJ2006