FJ2008 Jazyková cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ2008/01: Čt 17:00–18:50 učebna 55, L. Canal
Předpoklady
FJ2007 Jazyková cvičení 1 || FJHC_JC1 Jazyková cvičení 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu prohloubení komunikační kompetence studentů na úrovní B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti si upěvňují osvojené komunikační kompetence (lingvistické, sociolingvistické a pragmatické). Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen porozumět textům zabývajícím se současnými problémy. Student je rovněž schopen aplikovat veškerou probíranou gramatiku v praxi.
Osnova
  • Práce s vybranými texty a dokumenty.
Literatura
    doporučená literatura
  • HEU, Élodie, Myriam ABOU-SAMRA, Marion PERRARD a Cécile PINSON. Le nouvel édito. Paris: Didier, 2012. 224 stran. ISBN 9782278072699. info
    neurčeno
  • Grégoire, Maïa. Grammaire progressive de français. Niveau perfectionnement. CLE International, 2012. ISBN 978-2090353594.
  • SIRÉJOLS, Évelyne a Pierre CLAUDE. Grammaire : 450 nouveaux exercices. Paris: CLE International, 2002. 219 stran. ISBN 2090337427. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška Požadavky na ukončení: aktivní účast 70%, test 70%, ústní interakce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FJ2008