FJ2016 Odborný francouzský jazyk - banka a finance

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na různé oblasti francouzštiny pro specifické účely. Poskytuje hlubší orientaci v aktuální oborové tematice a soustřeďuje se na aplikaci nových termínů v profesní komunikaci. Forma samostudia prostřednictvím ICT umožňuje osobní profilaci studenta v oblasti dle vlastního výběru.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen používat odborný jazyk a aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • Banka a finance: zavedení účtu, RIB, způsoby placení: šeková knížka, platební karty, používání bankovního účtu, bankovní operace, převody, konverze měny.
Literatura
    povinná literatura
  • GAUTIER, Marianne. Banque-finance.com. Lassay-Les-Chateaux: CLE international, 2004. 95 s. ISBN 209033181X. info
    doporučená literatura
  • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com : méthode de français professionnel et des affaires. 2. édition. Paris: Cle International, 2011. 101 s. ISBN 9782090380392. info
  • HABERT, Laurent a Jean-Luc PENFORNIS. Affaires.com : [méthode de français des affaires]. Paris: Cle International, 2007. 63 s. ISBN 9782090354300. info
Výukové metody
e-learning
Metody hodnocení
Vypracování všech modulových cvičení a odpovědníků.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ2016