FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
E-learningový kurz je zaměřen na nácvik porozumění současnému jazyku a rozšiřování slovní zásoby. Studenti sledují a poslouchají ukázky ze zpravodajského vysílání TV5 Monde a partherských stanic. Procvičují tak nejen schopnost pochopení slyšeného textu, ale zároveň prohlubují svůj kulturní rozhled a orientaci v aktuálním světě frankofonních zemí. Forma interaktivních cvičení prostřednictvím ICT umožňuje výběr jazykové úrovně (A2-B2) dle kompetencí studenta.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen: porozumět aktuálnímu dění, vytvářet si objektivní postoj k současným problémům společnosti, argumentovat a obhájit své názory, aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi.
Osnova
  • Porozumění na základě sledování aktuálního televizního zpravodajství.
Literatura
    doporučená literatura
  • Le journal télévisé : construction de l' information et compétences d' interprétation. Edited by Thierry Lancien. [Paris]: Didier, 1995. 125 s. ISBN 2278045253. info
  • Boiron, M. Apprendre et enseigner avec TV5 Monde. Dostupné z: http://www.tv5monde.com/TV5Site/enseignants/apprendreetenseigner.pdf
  • www.tv5monde.com
Výukové metody
e-learning
Metody hodnocení
Vypracování všech požadovaných úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.