FJ2032 Úvod do překladu odborného textu 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–13:50 učebna 55
Předpoklady
FJ2031 Úvod do překladu odborného textu 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat výklad o teoretických aspektech překladu odborných textů a poukázat na systémové a lexikální rozdíly mezi francouzštinou a češtinou.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti dokáží: analyzovat text výchozího jazyka, definovat rozdíly mezi francouzštinou a češtinou s ohledem na probíranou problematiku, aplikovat získané poznatky v překladu z výchozího jazyka do jazyka cílového a naopak.
Osnova
  • Práce s různými texty.
Literatura
  • FUCHS, C. Les ambiguités du français. Paris : Ophrys, 1996.
  • RADINA, O. Francouzština a čeština, systémové srovnání jazyků. Praha : SPN, 1977.
  • ŠABRŠULA , J. Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque. Praha : Univerzita Karlova, 1990.
  • PICOCHE, J. Structures sémantiques du lexique francais. Paris : Nathan, 1986. 143 s. ISBN 2-09-190517-8.
  • KOKELBERG, J. Les techniques du style. Paris : Nathan Université, 1991. 255 s. ISBN 2-09-190049-4.
  • TRUFFAUT, L. Exercices de stylistique. 1. vyd. München : Hueber, 1974. 244 s.
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ2032