FJ3019 Kanadská francouzština

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Kanadská francouzština se zaměřuje na rozmanitost francouzštiny za hranicemi Francie. Cílem je blíže představit specifika kanadské francouzštiny, přesněji její quebecké varianty. Po krátkém úvodu o francouzštině mimo Franci, stručném nastíněním historie Kanady a původu a postavení francouzštiny na tomto území, budou studenti seznámeni s jejími fonetickými, fonologickými, morfologickými a především lexikálními zvláštnostmi. Na základě poslechu (monology, písně) a analýzy textů budou představeny její charakteristické rysy.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni: - podat základní informace o francouzštině v mezinárodním kontextu a jejím statutu ; - stručně pojednat o dějinách Kanady; - identifikovat specifika kanadské varianty francouzštiny a naučit se je rozpoznat; - analyzovat mluvený a psaný text s jazykovými (fonetickými, fonologickými, morfologickými, syntaktickými a lexikálními) specifiky; - vnímat jazykové rozmanitosti frankofonního světa; - aplikovat získané poznatky v praxi.
Osnova
 • Sylabus seminářů 1.Francouzština mimo Francii. 2.Stručný přehled dějin Kanady. 3.Původ kanadské francouzštiny. 4.Specifika – fonetická, morfologická, syntaktická. 5.Specifika - lexikální. 6.Poslech a rozbor quebeckých monologů (Deschamps, Y. – L’histoire du Canada). 7.Poslech a rozbor quebeckých monologů ((Deschamps, Y. – L’union qu’ossa donne). 8.Poslech a rozbor quebeckých písní (Mes aïeux – En famille). 9.Poslech a rozbor quebeckých písní (Les Colocs, Les Cowboys fringants). 10.Poslech a rozbor quebeckých monologů ((Deschamps, Y. – Le monde sont malades). 11.Lexikální rozbor textů. 12.Rozbor komiksu La Belle Province.
Literatura
  povinná literatura
 • KADLEC, Jaromír. Francouzština v Kanadě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2005. 384 s. ISBN 8024409763. info
 • FOREST, Jean. Anatomie du québécois. Montréal, Québec: Triptyque, 1996. 342 s. ISBN 2890312488. info
  doporučená literatura
 • Gerra, L., & Achdé. (2004). Lucky Luke. La Belle Province. Paris: Lucky Comics.
 • Deschamps, Y. (1991). Yvon Deschamps. 1969 à 1973. Québec: PolyGram.
 • Léard, J.-M. (1995). Grammaire québécoise d’aujourd’hui. Comprendre les québécismes. Montréal: Guérin.
 • MENEY, Lionel. Dictionnaire québécois-français : mieux se comprendre entre francophones. 2e éd., rev. et corr. Montréal (Québec): Guérin, 2003. xxxiv, 188. ISBN 2760165728. info
 • ROVNÁ, Lenka a Miroslav JINDRA. Dějiny Kanady. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 436 s. ISBN 80-7106-211-1. info
 • Les origines du français québécois. Edited by Raymond Mougeon - Édouard Beniak. Sainte-Foy: Presses de l'Université Laval, 1994. x, 332. ISBN 2763773540. info
Výukové metody
Seminář. Diskuze. prezentace
Metody hodnocení
Zápočet: test na probraná témata.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.