FJ3036 Vývoj jazyka - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3036/01: Čt 9:00–9:50 učebna 55, Z. Schejbalová
Předpoklady
FJ3035 Vývoj jazyka - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Vývoj jazyka – seminář bezprostředně navazuje na předmět Vývoj jazyka - přednáška, jedinou komplexní lingvistickou disciplínu za celé bakalářské i magisterské studium, která pojímá jazyk z hlediska diachronického a jasně ukazuje a prokazuje systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín. Cílem předmětu je praktická aplikace poznatků získaných v přednášce Vývoj jazyka. Lingvistickou analýzou kratších vybraných ukázek ze středověké francouzské literatury se sledují hlavní jazykové rysy (fonetické, morfologické, syntaktické, lexikální) charakteristické pro dané období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti dokáží: - prakticky aplikovat poznatky získané v přednášce Vývoj jazyka; - analyzovat kratší text ze středověké francouzské literatury; - vyhledávat informace v etymologickém slovníku; - rozpoznat hláskové, morfologické, syntaktické a lexikální změny ve starofrancouzských textech; - pochopit a vysvětlit specifika současného francouzského pravopisu vzhledem k výslovnosti; - vysvětlit některá morfologická specifika (např. formy nepravidelných sloves, ...); - vnímat a chápat dialektické rozrůznění francouzštiny; - chápat propojení vývoje jazyka s vývojem společnosti a její kultury; - aplikovat teoretické poznatky v lingvistické analýze.
Osnova
 • Sylabus seminářů (jeden text = 2 týdny) 1. Serment de Strasbourg. 2. Séquence de Sainte Eulalie. 3. Chanson de Roland. 4. Aucassin et Nicolette. 5. Roman de Renard. 6. Jean Froissart.
Literatura
  povinná literatura
 • HÉLIX, Laurence. L'ancien français en 18 textes et 18 leçons. Paris: Armand Colin, 2014. 212 s. ISBN 9782200286224. info
 • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 154 s. ISBN 8021001631. info
  doporučená literatura
 • Bartsch, K. (1927). Chrestomathie de l’ancien français: (VIIe - XVe siècles): Accompagnée d’une grammaire et d’un glossaire. Leipzig : F.C.W. Vogel.
 • BURIDANT, Claude. Grammaire nouvelle de l'ancien français. [Paris]: Sedes, 2000. 800 s. ISBN 2-7181-9265-8. info
 • ANDRIEUX-REIX, Nelly a Emmanuèle BAUMGARTNER. Ancien français : exercices de morphologie. 4. éd. corr. Paris: Presses universitaires de France, 1999. 144 s. ISBN 2130453031. info
 • LÉONARD, Monique. Exercices de phonétique historique. Edited by Claude Thomasset. Paris: Nathan, 1999. 192 s. ISBN 2091903841. info
 • GREIMAS, Algirdas Julien. Dictionnaire de l'ancien français : le Moyen Âge. Paris: Larousse, 1997. xxi, 630. ISBN 2033403270. info
 • DUBOIS, Jean, Henri MITTERAND a Albert DAUZAT. Dictionnaire étymologique et historique du français. Paris: Larousse, 1993. xxxii, 822. ISBN 2037102283. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet. Během semestru studenti zpracují seminární práci ve francouzském jazyce na zadané téma.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=609
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.

FJ3036 Vývoj jazyka - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3036/01: Čt 9:00–9:50 učebna 55, Z. Schejbalová
Předpoklady
FJ3035 Vývoj jazyka - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Vývoj jazyka – seminář bezprostředně navazuje na předmět Vývoj jazyka - přednáška, jedinou komplexní lingvistickou disciplínu za celé bakalářské i magisterské studium, která pojímá jazyk z hlediska diachronického a jasně ukazuje a prokazuje systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín. Cílem předmětu je praktická aplikace poznatků získaných v přednášce Vývoj jazyka. Lingvistickou analýzou kratších vybraných ukázek ze středověké francouzské literatury se sledují hlavní jazykové rysy (fonetické, morfologické, syntaktické, lexikální) charakteristické pro dané období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti dokáží: - prakticky aplikovat poznatky získané v přednášce Vývoj jazyka; - analyzovat kratší text ze středověké francouzské literatury; - vyhledávat informace v etymologickém slovníku; - rozpoznat hláskové, morfologické, syntaktické a lexikální změny ve starofrancouzských textech; - pochopit a vysvětlit specifika současného francouzského pravopisu vzhledem k výslovnosti; - vysvětlit některá morfologická specifika (např. formy nepravidelných sloves, ...); - vnímat a chápat dialektické rozrůznění francouzštiny; - chápat propojení vývoje jazyka s vývojem společnosti a její kultury; - aplikovat teoretické poznatky v lingvistické analýze.
Osnova
 • Sylabus seminářů (jeden text = 2 týdny) 1. Serment de Strasbourg. 2. Séquence de Sainte Eulalie. 3. Chanson de Roland. 4. Aucassin et Nicolette. 5. Roman de Renard. 6. Jean Froissart.
Literatura
  povinná literatura
 • HÉLIX, Laurence. L'ancien français en 18 textes et 18 leçons. Paris: Armand Colin, 2014. 212 s. ISBN 9782200286224. info
 • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 154 s. ISBN 8021001631. info
  doporučená literatura
 • Bartsch, K. (1927). Chrestomathie de l’ancien français: (VIIe - XVe siècles): Accompagnée d’une grammaire et d’un glossaire. Leipzig : F.C.W. Vogel.
 • BURIDANT, Claude. Grammaire nouvelle de l'ancien français. [Paris]: Sedes, 2000. 800 s. ISBN 2-7181-9265-8. info
 • ANDRIEUX-REIX, Nelly a Emmanuèle BAUMGARTNER. Ancien français : exercices de morphologie. 4. éd. corr. Paris: Presses universitaires de France, 1999. 144 s. ISBN 2130453031. info
 • LÉONARD, Monique. Exercices de phonétique historique. Edited by Claude Thomasset. Paris: Nathan, 1999. 192 s. ISBN 2091903841. info
 • GREIMAS, Algirdas Julien. Dictionnaire de l'ancien français : le Moyen Âge. Paris: Larousse, 1997. xxi, 630. ISBN 2033403270. info
 • DUBOIS, Jean, Henri MITTERAND a Albert DAUZAT. Dictionnaire étymologique et historique du français. Paris: Larousse, 1993. xxxii, 822. ISBN 2037102283. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet. Během semestru studenti zpracují seminární práci ve francouzském jazyce na zadané téma.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=609
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019.

FJ3036 Vývoj jazyka - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3036/01: Pá 9:20–10:05 učebna 56, Z. Schejbalová
Předpoklady
FJ3035 Vývoj jazyka - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Vývoj jazyka – seminář bezprostředně navazuje na předmět Vývoj jazyka - přednáška, jedinou komplexní lingvistickou disciplínu za celé bakalářské i magisterské studium, která pojímá jazyk z hlediska diachronického a jasně ukazuje a prokazuje systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín. Cílem předmětu je praktická aplikace poznatků získaných v přednášce Vývoj jazyka. Lingvistickou analýzou kratších vybraných ukázek ze středověké francouzské literatury se sledují hlavní jazykové rysy (fonetické, morfologické, syntaktické, lexikální) charakteristické pro dané období.
Osnova
 • Sylabus seminářů (jeden text = 2 týdny) 1. Serment de Strasbourg. 2. Séquence de Sainte Eulalie. 3. Chanson de Roland. 4. Aucassin et Nicolette. 5. Roman de Renard. 6. François Villon.
Literatura
 • Dubois, J., & Mitterand, H. (2011). Dictionnaire étymologique et historique du français. Paris: Larousse.
 • Adrieux-Reix, & N., Baumgartner , E. (1999). Ancien français: exercices de morphologie. Paris: PUF.
 • Ostrá, R. (1990). Přehled vývoje románských jazyků. Praha: SPN.
 • Bartsch, K. (1927). Chrestomathie de l’ancien français: (VIIe - XVe siècles): Accompagnée d’une grammaire et d’un glossaire. Leipzig : F.C.W. Vogel.
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet. Během semestru studenti zpracují seminární práci ve francouzském jazyce na zadané téma.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=609
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.

FJ3036 Vývoj jazyka - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ3035 Vývoj jazyka - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Vývoj jazyka – seminář bezprostředně navazuje na předmět Vývoj jazyka - přednáška, jedinou komplexní lingvistickou disciplínu za celé bakalářské i magisterské studium, která pojímá jazyk z hlediska diachronického a jasně ukazuje a prokazuje systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín. Cílem předmětu je praktická aplikace poznatků získaných v přednášce Vývoj jazyka. Lingvistickou analýzou kratších vybraných ukázek ze středověké francouzské literatury se sledují hlavní jazykové rysy (fonetické, morfologické, syntaktické, lexikální) charakteristické pro dané období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti dokáží: - prakticky aplikovat poznatky získané v přednášce Vývoj jazyka; - analyzovat kratší text ze středověké francouzské literatury; - vyhledávat informace v etymologickém slovníku; - rozpoznat hláskové, morfologické, syntaktické a lexikální změny ve starofrancouzských textech; - pochopit a vysvětlit specifika současného francouzského pravopisu vzhledem k výslovnosti; - vysvětlit některá morfologická specifika (např. formy nepravidelných sloves, ...); - vnímat a chápat dialektické rozrůznění francouzštiny; - chápat propojení vývoje jazyka s vývojem společnosti a její kultury; - aplikovat teoretické poznatky v lingvistické analýze.
Osnova
 • Sylabus seminářů (jeden text = 2 týdny) 1. Serment de Strasbourg. 2. Séquence de Sainte Eulalie. 3. Chanson de Roland. 4. Aucassin et Nicolette. 5. Roman de Renard. 6. Jean Froissart.
Literatura
  povinná literatura
 • HÉLIX, Laurence. L'ancien français en 18 textes et 18 leçons. Paris: Armand Colin, 2014. 212 s. ISBN 9782200286224. info
 • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 154 s. ISBN 8021001631. info
  doporučená literatura
 • Bartsch, K. (1927). Chrestomathie de l’ancien français: (VIIe - XVe siècles): Accompagnée d’une grammaire et d’un glossaire. Leipzig : F.C.W. Vogel.
 • BURIDANT, Claude. Grammaire nouvelle de l'ancien français. [Paris]: Sedes, 2000. 800 s. ISBN 2-7181-9265-8. info
 • ANDRIEUX-REIX, Nelly a Emmanuèle BAUMGARTNER. Ancien français : exercices de morphologie. 4. éd. corr. Paris: Presses universitaires de France, 1999. 144 s. ISBN 2130453031. info
 • LÉONARD, Monique. Exercices de phonétique historique. Edited by Claude Thomasset. Paris: Nathan, 1999. 192 s. ISBN 2091903841. info
 • GREIMAS, Algirdas Julien. Dictionnaire de l'ancien français : le Moyen Âge. Paris: Larousse, 1997. xxi, 630. ISBN 2033403270. info
 • DUBOIS, Jean, Henri MITTERAND a Albert DAUZAT. Dictionnaire étymologique et historique du français. Paris: Larousse, 1993. xxxii, 822. ISBN 2037102283. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet. Během semestru studenti zpracují seminární práci ve francouzském jazyce na zadané téma.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=609
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

FJ3036 Vývoj jazyka - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2020

Předmět se v období podzim 2020 nevypisuje.

Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ3035 Vývoj jazyka - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Vývoj jazyka – seminář bezprostředně navazuje na předmět Vývoj jazyka - přednáška, jedinou komplexní lingvistickou disciplínu za celé bakalářské i magisterské studium, která pojímá jazyk z hlediska diachronického a jasně ukazuje a prokazuje systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín. Cílem předmětu je praktická aplikace poznatků získaných v přednášce Vývoj jazyka. Lingvistickou analýzou kratších vybraných ukázek ze středověké francouzské literatury se sledují hlavní jazykové rysy (fonetické, morfologické, syntaktické, lexikální) charakteristické pro dané období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti dokáží: - prakticky aplikovat poznatky získané v přednášce Vývoj jazyka; - analyzovat kratší text ze středověké francouzské literatury; - vyhledávat informace v etymologickém slovníku; - rozpoznat hláskové, morfologické, syntaktické a lexikální změny ve starofrancouzských textech; - pochopit a vysvětlit specifika současného francouzského pravopisu vzhledem k výslovnosti; - vysvětlit některá morfologická specifika (např. formy nepravidelných sloves, ...); - vnímat a chápat dialektické rozrůznění francouzštiny; - chápat propojení vývoje jazyka s vývojem společnosti a její kultury; - aplikovat teoretické poznatky v lingvistické analýze.
Osnova
 • Sylabus seminářů (jeden text = 2 týdny) 1. Serment de Strasbourg. 2. Séquence de Sainte Eulalie. 3. Chanson de Roland. 4. Aucassin et Nicolette. 5. Roman de Renard. 6. Jean Froissart.
Literatura
  povinná literatura
 • HÉLIX, Laurence. L'ancien français en 18 textes et 18 leçons. Paris: Armand Colin, 2014. 212 s. ISBN 9782200286224. info
 • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 154 s. ISBN 8021001631. info
  doporučená literatura
 • Bartsch, K. (1927). Chrestomathie de l’ancien français: (VIIe - XVe siècles): Accompagnée d’une grammaire et d’un glossaire. Leipzig : F.C.W. Vogel.
 • BURIDANT, Claude. Grammaire nouvelle de l'ancien français. [Paris]: Sedes, 2000. 800 s. ISBN 2-7181-9265-8. info
 • ANDRIEUX-REIX, Nelly a Emmanuèle BAUMGARTNER. Ancien français : exercices de morphologie. 4. éd. corr. Paris: Presses universitaires de France, 1999. 144 s. ISBN 2130453031. info
 • LÉONARD, Monique. Exercices de phonétique historique. Edited by Claude Thomasset. Paris: Nathan, 1999. 192 s. ISBN 2091903841. info
 • GREIMAS, Algirdas Julien. Dictionnaire de l'ancien français : le Moyen Âge. Paris: Larousse, 1997. xxi, 630. ISBN 2033403270. info
 • DUBOIS, Jean, Henri MITTERAND a Albert DAUZAT. Dictionnaire étymologique et historique du français. Paris: Larousse, 1993. xxxii, 822. ISBN 2037102283. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet. Během semestru studenti zpracují seminární práci ve francouzském jazyce na zadané téma.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=609
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

FJ3036 Vývoj jazyka - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2016

Předmět se v období podzim 2016 nevypisuje.

Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.