FJBV_KS2 Komunikační situace 2

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJBV_KS2/01: Út 14:50–16:30 učebna 56, M. Novotná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení komunikativní kompetence studentů na základě různých textů (mluvených i psaných), které pro pochopení a následnou interpretaci vyžadují jak analýzu komunikativní situace, záměru mluvčího, sociálních a psychologických vztahů mluvčích, tak i schopnost identifikovat různá sdělení písemná a ústní a znalost kulturního pozadí textu. Pochopení textu vyústí v produktivní činnosti studentů. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen: vyjádřit se v cizím jazyce k různým tématům v různých modelových situacích.
Osnova
  • Vybrané texty k rozboru a diskusi.
Literatura
  • MÉRIEUX, Régine, Yves LOISEAU a Emmanuel LAINÉ. Latitudes 2 : méthode de français. Paris: Didier, 2009. 143 s. ISBN 9782278062669. info
  • PENDANX, Michele. Les activités d'apprentissage en classe de langue. Paris: Hachette, 1998. 192 s. ISBN 2-01-155098-X. info
  • BOIRON, M., RODIER, Ch. Documents authentiques écrits. 1. vyd. Paris : CLE International, 2090331135.
  • CHAMBERLAIN, A., STEELE, R. Guide pratique de la communication. 1. vyd. Paris : Didier, 1985. 192 s. ISBN 2-278-03618-1.
  • CHARLES, R. La communication orale. 1. vyd. Paris : Nathan, 1994. 159 s. 2-09-176791-3
  • DURANTON, L. RODIER, Ch. Documents authentiques oraux. 1. vyd. Paris : CLE International, 2005. ISBN 209033116X.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Předmět Komunikační situace je určen především pro studenty prvního ročníku. Vhodná je úroveň A2.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2017/FJBV_KS2