FY2RC_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:50 laboratoř 86
Předpoklady
Zápočet z FyMP2_SDF1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem semináře je analyzovat průběh získávání fyzikálních poznatků a operativních dovedností žáků ve škole.
V seminářích budou studenti: a) Diskutovat o zásadních tématech z přednášek DF1 a řešit stanovené úkoly, vč. testů pro žáky. b) Provádět metodický rozbor prvních 7 tematických celků učiva fyziky ZŠ a G.
Osnova
  • V seminářích budou v 1. části diskutovány didaktické problémy fyziky v návaznosti na přednášky a jejich odraz ve školské praxi (ŠVP). Ve 2. části budou dvojice studentů provádět metodický rozbor tematických celků učiva fyziky podle následující struktury: 1. Uvést základní fyzikální pojmy tematického celku, které jsou nosnými pojmy didaktického systému fyziky a prokázat jejich dobrou znalost. 2. Zvolit způsob efektivního zavádění a postupného rozvíjení těchto pojmů ve vyučování fyzice. 3. Vybrat vhodné pokusy tematického celku a prokázat dovednost pokusy didkticky správně provést a graficky interpretovat. 4. Vybrat vhodné úlohy a naznačit metodiku jejich efektivního řešení.
Literatura
  • JANÁS, Josef a Josef TRNA. Konkrétní didaktika fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 93 s. ISBN 80-210-3624-9. info
  • JANÁS, Josef. Kapitoly z didaktiky fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 121, 25. ISBN 8021013346. info
Výukové metody
seminární rozpravy
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: 1. Aktivita na seminářích a min. 80 % úspěšnost v písemných testech. 2. Alespoň 1 úspěšný metodický rozbor tematického celku z fyziky během semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FY2RC_SDF2