Fy6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 30 hodin blokové výuky. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jiří Kelnar (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Fy6010/Prez01: Út 14:00–14:50 učebna 12, T. Miléř, L. Pawera, P. Sládek, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům získání specifických dovedností v oblasti popularizace vědy. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních popularizačních úkolech -  výstupem je studentský “jarmark pokusů”. Každý student připraví krátkou demonstraci (pásmo 2 -  3 pokusů), kterou bude v závěru prezentovat žákům gymnázia. Cílem je žáky nadchnout pro téma, motivovat k dalšímu bádání.
Výstupy z učení
Student v průběhu kurzu získá základy interpretace, zdokonalí se v prezentačních a komunikačních dovednostech, jako je práce s hlasem nebo interakce s publikem. Naučí se, jak žáky zaujmout a nadchnout pro dané téma.
Osnova
  • Předmět je rozdělen do 4 vyučovacích bloků po 3 hodinách: 1. úvod, základy interpretace, ukázkové demonstrace, výběr konkrétních studentských pokusů 2. nácvik prezentačních dovedností, první ukázkové demonstrace studentů 3. příprava a nácvik dílčích studentských demonstrací 4. vlastní jarmark pokusů v prostorách VIDA! SC
Výukové metody
praktický nácvik pedagogických dovedností na praxi
Metody hodnocení
aktivní účast při realizaci projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
30 hodin blokové výuky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.