GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce (vývojové proměny abstraktivismu, expresivní a racionální tendence, umělecké dílo jako koncept, umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny, postmoderna a prolínání oborů, elektronická média v umění, osobnosti českého a světového umění, „brněnský okruh“, držitelé Ceny J.Chalupeckého) Semestr je zakončen testem. Literura: CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990 LIENZ, G.: Malířství 20.století. Rebo Productions, Praha 1996 VÁVRA, J. (2001): Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc ZHOŘ,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 Časopisy Ateliér, Art and Antiques, Umělec aj., katalogy z výstav
Literatura
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
Výukové metody
přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
písemný test (85%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.

GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 7:30–9:00 FF
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce (vývojové proměny abstraktivismu, expresivní a racionální tendence, umělecké dílo jako koncept, umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny, postmoderna a prolínání oborů, elektronická média v umění, osobnosti českého a světového umění, „brněnský okruh“, držitelé Ceny J.Chalupeckého) Semestr je zakončen testem. Literura: CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990 LIENZ, G.: Malířství 20.století. Rebo Productions, Praha 1996 VÁVRA, J. (2001): Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc ZHOŘ,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 Časopisy Ateliér, Art and Antiques, Umělec aj., katalogy z výstav
Literatura
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
Výukové metody
přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
písemný test (85%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2019.

GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce (vývojové proměny abstraktivismu, expresivní a racionální tendence, umělecké dílo jako koncept, umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny, postmoderna a prolínání oborů, elektronická média v umění, osobnosti českého a světového umění, „brněnský okruh“, držitelé Ceny J.Chalupeckého) Semestr je zakončen testem. Literura: CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990 LIENZ, G.: Malířství 20.století. Rebo Productions, Praha 1996 VÁVRA, J. (2001): Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc ZHOŘ,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 Časopisy Ateliér, Art and Antiques, Umělec aj., katalogy z výstav
Literatura
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
Výukové metody
přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
písemný test (85%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2019.

GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2019.

GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018

Předmět se v období jaro 2018 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce (vývojové proměny abstraktivismu, expresivní a racionální tendence, umělecké dílo jako koncept, umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny, postmoderna a prolínání oborů, elektronická média v umění, osobnosti českého a světového umění, „brněnský okruh“, držitelé Ceny J.Chalupeckého) Semestr je zakončen testem. Literura: CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990 LIENZ, G.: Malířství 20.století. Rebo Productions, Praha 1996 VÁVRA, J. (2001): Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc ZHOŘ,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 Časopisy Ateliér, Art and Antiques, Umělec aj., katalogy z výstav
Literatura
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
Výukové metody
přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
písemný test (85%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2019.

GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2017

Předmět se v období jaro 2017 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce (vývojové proměny abstraktivismu, expresivní a racionální tendence, umělecké dílo jako koncept, umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny, postmoderna a prolínání oborů, elektronická média v umění, osobnosti českého a světového umění, „brněnský okruh“, držitelé Ceny J.Chalupeckého) Semestr je zakončen testem. Literura: CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990 LIENZ, G.: Malířství 20.století. Rebo Productions, Praha 1996 VÁVRA, J. (2001): Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc ZHOŘ,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 Časopisy Ateliér, Art and Antiques, Umělec aj., katalogy z výstav
Literatura
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
Výukové metody
přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
písemný test (85%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2019.

GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2016

Předmět se v období jaro 2016 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce (vývojové proměny abstraktivismu, expresivní a racionální tendence, umělecké dílo jako koncept, umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny, postmoderna a prolínání oborů, elektronická média v umění, osobnosti českého a světového umění, „brněnský okruh“, držitelé Ceny J.Chalupeckého) Semestr je zakončen testem. Literura: CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990 LIENZ, G.: Malířství 20.století. Rebo Productions, Praha 1996 VÁVRA, J. (2001): Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc ZHOŘ,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 Časopisy Ateliér, Art and Antiques, Umělec aj., katalogy z výstav
Literatura
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
Výukové metody
přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
písemný test (85%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2019.

GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2015

Předmět se v období jaro 2015 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce (vývojové proměny abstraktivismu, expresivní a racionální tendence, umělecké dílo jako koncept, umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny, postmoderna a prolínání oborů, elektronická média v umění, osobnosti českého a světového umění, „brněnský okruh“, držitelé Ceny J.Chalupeckého) Semestr je zakončen testem. Literura: CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990 LIENZ, G.: Malířství 20.století. Rebo Productions, Praha 1996 VÁVRA, J. (2001): Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc ZHOŘ,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 Časopisy Ateliér, Art and Antiques, Umělec aj., katalogy z výstav
Literatura
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
Výukové metody
přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
písemný test (85%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2019.

GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2014

Předmět se v období jaro 2014 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce (vývojové proměny abstraktivismu, expresivní a racionální tendence, umělecké dílo jako koncept, umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny, postmoderna a prolínání oborů, elektronická média v umění, osobnosti českého a světového umění, „brněnský okruh“, držitelé Ceny J.Chalupeckého) Semestr je zakončen testem. Literura: CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990 LIENZ, G.: Malířství 20.století. Rebo Productions, Praha 1996 VÁVRA, J. (2001): Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc ZHOŘ,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 Časopisy Ateliér, Art and Antiques, Umělec aj., katalogy z výstav
Literatura
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
Výukové metody
přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
písemný test (85%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2019.

GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2013

Předmět se v období jaro 2013 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí orienataci v nejdůležitějších kapitolách současného výtvarného umění a pozná aktuální osobnosti českého i světového umění.
Osnova
 • Druhý semestr je výběrovým přehledem závažných proudů v umění posledních čtyř desetiletí se zaměřením na světové i domácí tvůrce (vývojové proměny abstraktivismu, expresivní a racionální tendence, umělecké dílo jako koncept, umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny, postmoderna a prolínání oborů, elektronická média v umění, osobnosti českého a světového umění, „brněnský okruh“, držitelé Ceny J.Chalupeckého) Semestr je zakončen testem. Literura: CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990 LIENZ, G.: Malířství 20.století. Rebo Productions, Praha 1996 VÁVRA, J. (2001): Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc ZHOŘ,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 Časopisy Ateliér, Art and Antiques, Umělec aj., katalogy z výstav
Literatura
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně :dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 80-7182-120-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění : několik příběhů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990. 158 s. info
Výukové metody
přednášky a skupinové konzultace
Metody hodnocení
písemný test (85%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2019.