HV7BP_HCAS Hudba a čas

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Richter (přednášející)
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním filozofickým kategoriím v souvislostech s hudebním děním (vztah prostoru a času, základní filozofické kategorie apriorní a aposteriorní, prostorovost výtvarného umění, časovost hudby a slovesných umění).
Osnova
  • 1. Vztah prostoru a času 1.1 Prostor a/ objektivní, vnější prostor / abstrakce nedostupná smyslům/ b/ subjektivní prostorové vědomí / prostor „vyplněný“ tělesy, jejichž přítomnost umožňuje prostorové nazírání/ 1.2 Čas a / objektivní, vnější, světový čas. Aristotelés „ počítaný pohyb vzhledem k „před“ a „po“ – střídání dne a noci, světla a tmy, střídání ročních období.- Augustin „člověk je jediný, kdo ví, co je čas – i když to neumí vysvětlit“ b/ vnitřní subjektivní časové vědomí / vědomí trvání, změny, plynutí / 1.3 Charakteristické projevy existence prostoru – bytí vedle sebe a času – bytí po sobě 1.4 Aspektové vnímání v prostoru a čase. Husserl „ žitá přítomnost“ – vědomí vstupuje do časoprostorové přítomnosti předmětu..Gombrich – vnímání obrazu spočívá v tom, co vidím a v tom, co vím. 2. Prostorovost výtvarného umění a časovost hudby / slovesných umění/ 2.1.Výtvarné umění – bytí vedle sebe ,zobrazení viditelného světa bez vývoje, pohybu . Restrukturalizace celku. Příklady : Vermeer, Tiepolo, Degas, Kooning, Gogh, Munch, Sorolla. 2.2. Hudba / slovesná umění /, bytí po sobě – nic není dáno „ naráz“ všechno je zde dáno „po sobě“ / od melodického intervalu, přes motiv, téma, až po velké celky/ . Hudební struktura - mnohapatrová vrstva s typickým průběhem časových posloupností na ose minulost, přítomnost, budoucnost.Restrukturalizace celku. Příklady : Berg, Mozart, Grieg, Mahler
Literatura
  • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 245 s. ISBN 80-7298-051-3. info
  • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. Translated by Miroslav Petříček - Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 319 s. ISBN 80-7298-017-3. info
  • ECO, Umberto. Mysl a smysl :sémiotický pohled na svět. Translated by Jiří Fiala - Zdeněk Frýbort. Praha: Moraviapress, 2000. 183 s. ISBN 80-86181-36-7. info
  • GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč :(výbor textů). Translated by Jan Sokol - Jakub Čapek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1999. 154 s. ISBN 80-86005-76-3. info
  • ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy :přednášky na Harvardově univerzitě. Translated by Bronislava Grygová. v Olomouci: Votobia, 1997. 196 s. ISBN 80-7198-248-2. info
  • Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 1996. 477 s. ISBN 80-86005-12-7. info
Výukové metody
Přednáška. Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Kolokvium. Diskuse v hodině. Analýza vybraného uměleckého díla.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2016/HV7BP_HCAS

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 14:32, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému