HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7BP_HNN2/01: Út 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV7BP_HNN2/02: Po 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV7BP_HNN2/03: Čt 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV7BP_HNN2/04: Út 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV7BP_HNN2/05: Út 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN2/06: Út 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN2/07: Po 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN2/08: Út 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7BP_HNN2/09: Čt 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV7BP_HNN2/10: St 15:00–15:50 kancelář vyučujícího, P. Hala
Předpoklady
HV7BP_HNN1 Hra na nástroj 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Interpretace skladeb různých stylových období, s důrazem na schopnost odlišit specifické rysy různých podob hudebního jazyka. Student bude schopen hrát stylizovaný doprovod písní, vytvářet předehru a dohru k písním.
Osnova
  • Stupnice, rozložené akordy, etudy, kadence, interpretace hudebního díla L. van Beethoven: Sonatina G dur, 1. věta, nebo J. S. Bach: Preludium F dur BWV 927. Doprovod 20 lidových nebo umělých písní. Vytváření předehry, mezihry a dohry k písním. Hra hlasových cvičení: stoupající chromatická modulace do všech tónin. Součástí výuky je přehrávka před komisí vyučujících, na níž student zahraje jednu ze dvou výše uvedených povinných přednesových skladeb a jednu lidovou píseň v rychlém tempu.
Literatura
  • BACH, C. P. E. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-025-5
  • KURZ, V. Technické základy klavírní hry. Praha: SNKHLU, 1945. 75 s.
  • BALOGHOVÁ, D. Metodika klavírní hry. Praha: SNP, 1990. 184 s.
  • OPLÍŚTILOVÁ, I., HANĆILOVÁ, D. Klavírní doprovod a komorní hra. 2. přepracované vydání. Brno: JAMU. 2001. ISBN 80-85429-56-X
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Student přehraje studovanou literaturu (L. van Beethoven: Sonatina G dur, 1. věta, nebo J. S. Bach: Preludium F dur BWV 927), doprovod 20 lidových písní s předehrou, mezihrou a dohrou. Hra hlasových cvičení: stoupající chromatická modulace do všech tónin. Domácí příprava. Povinnost navštěvovat výuku.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7BP_HNN2