HVDROOO1 Odborná orientace v oboru 1-6

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Richter (přednášející)
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava doktoranda pro výzkumnou a teoretickou činnost v oboru hudební teorie a pedagogiky. Na konci kurzu bude doktorand schopen odborné orientace v daném oboru a aplikace získaných poznatků pro hudebně výchovnou praxi.
Osnova
  • Doktorand se dle plánu a domluvy se školitelem a s vědomím OR pravidelně zúčastňuje konferencí a má publikační činnost. Penzum této práce je pevně stanoveno a průběžně kontrolováno. Po splnění je předmět kreditován.
Literatura
  • Literatura na základě zpracovávaného tématu doktorské práce.
Výukové metody
Teoretická příprava, konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Kolokvium. Diskuse nad doktorandovými konferenčními příspěvky a publikační činností, hodnocení jeho vědecké a teoretické činnosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/HVDROOO1