Hi4_DEMO History of Moravia

Faculty of Education
Autumn 1999
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Velká Morava. morava do vzniku údělů. Údělná knížectví. Vznik markrabství. Lucemburská Morava. Hustiství na Moravě. Stavovská Morava. Třicetiletá válka. Barokní absolutismus. Morava a osvícenství.
Literature
  • Dějiny Moravy. díl 1, středověká Morava (Variant) : Vlastivěda moravská, země a lid : nová řada. svazek 5, dějiny Moravy. díl 1, středověká Morava. info
  • Dějiny Moravy. díl 2, Morava reformace renesance a baroka (Variant) : Vlastivěda moravská, země a lid : nová řada. svazek 6, dějiny Moravy. díl 2, Morava reformace, renesance a baroka. info
  • JANÁK, Jan. Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918. Dějiny Moravy, díl 3/1 (Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918). 1. vydání. Brno: MVS, 1999. 323 pp. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, sv. 7. ISBN 80-85048-89-2. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002.
  • Enrolment Statistics (Autumn 1999, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn1999/Hi4_DEMO