Hi4_NPCD Národnostní problem. v čes. dějinách

Pedagogická fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Historický pohled na vznik politického nacionalismu. České historické právo.Češi Německá říše a dualismus. Liberální režim a národnostní otázka. Nacionální radikalismus. Konfliktní společenství Čechů a Němců po vzniku ČSR. Situace národnostních menšin v ČSR. Masaryk a Němci. Cesta k česko-německé deklaraci.
Literatura
  • ČAPKA, František. Nástin národnostní problematiky v letech I. republiky. Brno: Akademické nakl. CERM, 1996. ISBN 80-7204-004-9. info
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001.