Hi4_UDCD Introduction to Church History

Faculty of Education
Spring 2000
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Počátky křesťanství. Cyrilometodějská mise. Pražské biskupství. Církevní organizace. Papežská kurie. Kacířství. Česká reformace. Jednota bratrská. Rekatolizace.Osvícenství.
Literature
  • KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Praha: Zvon, 1991. 281 s. ISBN 80-7113-003-6. info
  • KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Praha: Zvon, 1991. 332 s. ISBN 80-7113-004-4. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2001.
  • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2000/Hi4_UDCD