IAJp08 Jazyková cvičení 2B - AJ

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ailsa Marion Randall, M.A. (cvičící)
PhDr. Tamara Váňová (cvičící)
Paul Marcus Benjamin Wallace, B.A. (cvičící), Ailsa Marion Randall, M.A. (zástupce)
Garance
Mgr. Gabriela Oaklandová
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Oaklandová
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IAJp08/01: Čt 13:00–14:50 učebna 12, A. Randall
IAJp08/02: St 8:00–9:50 učebna 52, A. Randall
IAJp08/03: Po 18:00–19:50 učebna 54, A. Randall, P. Wallace
IAJp08/04: Po 16:00–17:50 učebna 12
Předpoklady
IAJp04 Jazyková cvičení 1B - AJ
The basic study material is Outcomes.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main objective of the course is to develop speaking, reading, writing and listening skills at B1 level. The basic study material is the coursebook Outcomes Intermediate supplemented by various additional materials. At the end of the course students should be able to: discuss everyday topics, communicate in everyday situations, read and listen to authentic texts at the Upper-Intermediate Level and communicate in the language fluently.
Výstupy z učení
Student will:
- understand the main ideas of spoken and written interaction containing also unknown experssions; the topics may be abstract
- be able to react spontaneously while interacting with a native speaker
- express themselves more or less fluently in oral production
- be able to fluently express their ideas in written production, explain their opinion on current issues
- be able to distinguish between formal and informal language
- use idiomatic expressions
Osnova
 • The basic study material is the coursebook Outcomes INTERMEDIATE (Student's Book), see Literature below. The syllabus includes Units 13-16, the focus is on speaking and listening activities and development of students' vocabulary.
Literatura
  povinná literatura
 • DELLAR, Hugh a Andrew WALKLEY. Outcomes. Second edition. Andover: National Geographic Learning, 2016. 213 stran. ISBN 9781305093348. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • HASHEMI, Louise a Raymond MURPHY. English grammar in use supplementary exercises : with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. vi, 136. ISBN 0521755484. info
 • REDMAN, Stuart. English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 270 s. ISBN 0521557372. info
 • REDMAN, Stuart a Ruth GAIRNS. Test your English vocabulary in use : pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 142 s. ISBN 0521779804. info
Výukové metody
Lectures, class discussion, pair work, group work, brainstorming, individual assignments
Homework in VLE Moodle.
Metody hodnocení
Regular attendance (in case of illness - a sick note in IS necessary) Regular contributions to the forums. Maximum points for the semester : 200 points/ pass mark 140 points (to pass the tests students must reach minimum 70 %) Components of the assessment: written end-of-semester test based on the files covered in the seminars: pass mark 70%: 80 p (two resits) oral interviews: 60 p (no resits for this part, students get points for the overall assessment) placement test : 10 points (beginning of the semester) progress test: 10 points (mid semester, no resits) continuous assessment based on active participation in the seminars: 40 points - JOURNAL FURTHER INFORMATION ON POINTS: PROGRESS TEST: 100-95% 10 POINTS 94-85% 9 POINTS 84-75% 8 POINTS 74-70% 7 POINTS LESS THAN 70% 1 POINT Oral interview: based on what will be done in seminars (questions based on topics in the textbooks, explanation of the words and phrases from covered units)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1881
Znalost v rozsahu sylabu tohoto předmětu je předpokládána v navazujícím předmětu IAJp09. Předmět má průběžné hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/IAJp08