IBIk02 Aplikace biologie 1 - zahrada jako edukační prostředí

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Garance
Mgr. Iva Frýzová
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Ševčíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IBIk02/OS01: Pá 6. 3. 12:00–15:50 Botanická zahrada Kejbaly, Pá 17. 4. 14:00–17:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
IBIk02/OS02: So 7. 3. 9:00–12:50 Botanická zahrada Kejbaly, So 18. 4. 9:00–12:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na aplikaci odborných biologických znalostí v průběhu jarních a časných letních měsíců do prostředí každodenního života v souladu s principy udržitelného života. Praktická výuka na fakultní modelové školní zahradě (pracoviště Kejbaly) připravuje studenty po odborné i didaktické stránce pro výuku předmětů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
- charakterizovat školní zahradu jako komplexní edukační prostředí a navrhnout její využití pro výuku v průběhu jarních a letních měsíců
- provádět fenologická pozorování modelových rostlin v průběhu jarních a letních měsíců.
- pěstovat vybrané rostliny se žáky 1. stupně ZŠ na záhoně i v alternativním prostředí v průběhu školního roku
- pečovat o pokojové rostliny ve škole s ohledem na případná bezpečnostní rizika
- rozlišovat a správně používat odborné a uživatelské termíny z oblasti botaniky a zoologie
- porovnat zdravotní aspekty a zásady pěstování zdravých potravin (bio) oproti tradiční zemědělské a zelinářské výrobě
- uplatňovat bezpečnostní a hygienické předpisy při činnostech typu ochutnávka, manipulace s přírodninami apod.
Osnova
  • Obsah předmětu: Jedná se o praktická cvičení využívající aktivizující výukové metody, která jsou podporována originálními pracovními listy a e-learningovými studijními texty. 1. Fenologická pozorování 2. Zelenina – poznávání, třídění, péče v průběhu roku 3. Prvky přírodní zahrady – kombinovaná kultura (polykultura) a permakultura 4. První jarní byliny – poznávání, bezpečnostní aspekty 5. Tradiční svátky jarních měsíců - zvyky a tradice v českém prostředí, regionální odlišnosti 6. Ovocné dřeviny – poznávání, třídění, péče v průběhu roku 7. Pokojové rostliny – poznávání, třídění, péče v průběhu roku, bezpečností rizika 8. Jarní práce na zahradě – úprava záhonu, výsev, výsadba na záhon (kontaktní výuka se žáky 1. stupně ZŠ) 9. Zelinářský záhon – péče v průběhu roku, sklizeň, bezpečnostní a hygienické aspekty konzumace výpěstků ze školní zahrady 10. Polní plodiny – poznávání, třídění, péče v průběhu roku 11. Zahrada jako edukační prostředí I – biotopová školní zahrada 12. Zahrada jako edukační prostředí II – komunitní fce školní zahrady
Literatura
    povinná literatura
  • Václavíková, D. (2015). Šlokní užitková zahrada. Vsetín: Líska. Dostupné z http://www.liska-evvo.cz/doc/cb334a6a-8f85-11e5-98c8-52540021ce28/@@download
    doporučená literatura
  • VODÁKOVÁ, Jitka. Pěstitelské práce. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 238 s. ISBN 8004239765. info
Výukové metody
terénní cvičení - praktické činnosti v zahradě
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/IBIk02