ICJk20 Průvodce dějinami české literatury 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je hlouběji obeznámen s vybranými aktuálními otázkami literatury pro děti a mládež v současnosti. Student se orientuje v současné literární produkci se znalostí souvislostí i kritické reflexe.
Výstupy z učení
Student: - dokáže ve větší šíři postihnout základní tendence a proměny literatury pro děti a mládež v současnosti; - bude hlouběji obeznámen s vybranými dílčími a interdisciplinárními tématy prohlubujícími dosavadní přehledové výklady; - bude se orientovat v aktuálních podobách kritické reflexe literatury pro mládež, literárních cenách apod.
Osnova
  • 1.-2. Literatura pro děti a mládež v 90. letech 20. století, proměny žánrové skladby, ediční i kritické praxe. 3. Literatura pro děti a mládež v 21. století. Tendence, proměny tematiky, vnitřní žánrové struktury. Významná nakladatelství specializující se na vydávání literatury pro děti a mládež, ocenění v oblasti literatury pro děti a mládež. 4. Poezie pro děti a mládež. Významní autoři. 5. Prozaické žánry v současné literatuře pro děti a mládež. Významní autoři. 6. K vývoji a koncepci knižní ilustrace v současnosti. Významní ilustrátoři dětských knih a autoři autorských obrázkových knih.
Literatura
  • ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7277-506-4. info
  • ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 327 s. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011. info
  • TOMAN, Jaroslav. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti : (tvorba, recepce, reflexe). [České Budějovice]: Vlastimil Johanus, 2008. 271 s. ISBN 9788090424722. info
  • URBANOVÁ, Svatava. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století : reflexe české tvorby a recepce. Olomouc: Votobia, 2004. 457 s. ISBN 8070426683. info
  • SIEGLOVÁ, Naděžda a Jana PURKETOVÁ. Literatura pro mládež na Moravě. Edited by Jana Purketová. Brno: Moravská zemská knihovna, 1999. 85 s. ISBN 8070511060. info
  • SIEGLOVÁ, Naděžda a Jana PURKETOVÁ. Literatura pro mládež na Moravě. Brno: Moravská zemská knihovna - Pedagogická knihovna Brno, 1996. 121 s. ISBN 8070510897. info
Výukové metody
Typ výuky: konzultace Metody: výklad, diskuse nad vybranými otázkami oboru
Metody hodnocení
Způsob ukončení předmětu: kolokvium Požadavky na ukončení: zpracování písemné práce na zadané téma jako východiska pro kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/ICJk20