ITVk23 Physical activities in winter season and skiing

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Lupač (seminar tutor)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marek Trávníček (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Department of Physical Education and Health Education - Faculty of Education
Contact Person: Andrea Špačková
Supplier department: Department of Physical Education and Health Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The students will learn to organize physical activities and games in the snow.
Learning outcomes
The students will learn and understand the basic principles of skiing and winter activities with a focus on health supporting physical activity in winter.
Syllabus
 • 1. Safety, first aid and principles of good conduct in winter nature and on skiing slopes.
 • 2-8. Practical part. Methodology of the basics of downhill movement and turning on skis adapted for younger school-aged children with respect to their physical skills.
 • 9-11. Health supporting physical activity and games in the snow (downhill movement and turning on a sledge, snow tubing, snow sculpting, building igloos, physical games in the snow).
 • 12. Organization of trips in winter nature.
Literature
  required literature
 • Jandová, S. (2004). Základy lyņovánì dětì. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Jandová, S., & Přìbramský, M. (2005). Česká ńkola lyņovánì: sjìņděnì a zatáčenì na lyņìch dětì a mládeņe. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Ńtumbauer, J., & Vobr, R. (2005). Modernì lyņovánì. České Budějovice: KOPP.
 • Treml, J. (2006). Lyņovánì dětì. Praha: Grada.
 • Antoń, R. (2014). Metodika běņeckého a sjezdového lyņovánì pro vysokońkolské studenty: inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivnìho ņivotnìho stylu. Liberec: TUL.
 • Jandová, S. (2004). Základy lyņovánì dětì. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Ondráček, J., Hřebìčková, S., Bačo, R., Wasserbauerová, T., Krńková, B., & Fousek, V. (2016). Metodika běņeckého lyņovánì [online]. Brno: Elportál, Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/?id=939656
  recommended literature
 • Čtvrtečka, J., Chlouba, M., & Vlk, G. (1978). Čáry na sněhu. Praha: Olympia.
 • Dlouhá, S., Doleņalová, L., Eliáńová, K., Kutìk, R., Novotná, N., & Skočdopolová, S. (2012). Lyņujeme s APU: červená liga/černá liga: metodika výuky lyņovánì dětì. Ńpindlerův Mlýn: Asociace profesionálnìch učitelů lyņovánì a lyņařských ńkol.
 • Fry, J. (2006). The story of modern skiing. Hanover: University Press of New England.
 • Michalička, V., & Chrastina, R. (1983). Lyņařská turistika. Praha: Olympia.
  not specified
 • Brtnìk, J., &Neuman, J. (1999). Zimnì hry na sněhu i bez něj: [sporty a dalńì aktivity]. Praha: Portál.
Teaching methods
Verbal, demonstrative, and practical.
Assessment methods
Active participation and mastery of the basic techniques of relevant physical skills.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: kurz 7 dní.
General note: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV.
Information on the extent and intensity of the course: kurz 7 dní.
Information on course enrolment limitations: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky povinně volitelných předmětů TV
The course is also listed under the following terms Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/ITVk23