IVc309 BEHABA-9: Intervence a implementace ABA II

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 14 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mickey Keenan (přednášející)
Mgr. Zuzana Maštenová (přednášející)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Kristýna Bělohlávková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurz navazuje na Intervence a implementace I.
Osnova
 • Identifikace vhodných intervencí II
 • Identifikace environmetálních a jiných překážek
 • Udržování a generalizace II
 • Behaviorální kuspy, generativní učení
 • Dokumentace a psaní reportů, contingencies, které ovlivňují chování externích poskytovatelů služeb, tréning založený na kompetenci
 • Hodnocení efektivity, podpory systémů II
 • Aplikace tokenové ekonomie
 • Odplínkování, problémy při přijímání potravy
 • Organizační behaviorální management
 • Pozitivní behaviorální podpora
 • Učení výjimečných dětí
Literatura
  povinná literatura
 • COOPER, John O. Applied Behavior Analysis. Upper Saddle River: Pearson/Merrill Prentice Hall, 2007. 770 s. ISBN 9780131293274. info
Výukové metody
seminář, diskuze
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.