IVc707 Základy neurologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1.5. 18 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí z neurologie pro potřeby behaviorálních analytiků. Předmět seznamuje s tématy obecné neurologie, např. anatomie nervového systému, neuron a reflexní činnost, motorický a senzitivní systém a jeho poruchy, periferní nervový a vegetativní autonomní systém, mozkové (hlavové) nervy, retikulární formace mozkového kmene, mozková kůra, funkční asymetrie mozkových hemisfér, symbolická funkce, fatické funkce, vědomí a spánek. V rámci speciální neurologie se věnuje lehké mozkové dysfunkci, neurovývojovým poruchám, epileptickým syndromům, dětským neurózám a úrazům CNS.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu dokáže porozumět a vysvětlit základy neuronatomie, neurofyziologie; použít informace o nervovém systému v behaviorálně analytické praxi, bude znát komplexně symptomy u LMD a epileptického syndromu, neurovývojových poruch a úrazů CNS. Absolvent se bude orientovat ve spektru vyšetřovacích metod v neurologii. Dále bude schopen vysvětlit způsoby stanovení diagnózy a léčby neurologických onemocnění, vysvětlit logiku diferenciální diagnostiky se zaměřením na neurovývojové poruchy. Absolventi dokáží vysvětlit způsoby a formy spolupráce mezi neurologem a behaviorálním analytikem.
Osnova
 • obecná neurologie
 • anatomie nervového systému
 • neuron a reflexní činnost
 • motorický a senzitivní systém a jeho poruchy, periferní nervový a vegetativní autonomní systém, mozkové (hlavové) nervy
 • retikulární formace mozkového kmene
 • mozková kůra
 • funkční asymetrie mozkových hemisfér
 • symbolická funkce, fatické funkce
 • vědomí a spánek
 • speciální neurologie
 • lehké mozkové dysfunkce
 • neurovývojové poruchy
 • epileptické syndromy
 • dětské neurózy
 • úrazy CNS
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.