IVc712 Aplikace metod behaviorální změny

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/6.3. 75 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kateřina Chrapková (přednášející)
Mgr. Zuzana Maštenová (přednášející)
Mgr. Ivana Trellová (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje zákonitosti a pravidla pro aplikaci postupů směřujících ke změně chování jedince. V rámci studia budou vysvětleny principy a postupy funkčního hodnocení chování pomocí přímých i nepřímých behaviorálních diagnostických metod a technik. Předmět se zaměří zejména na postupy funkční analýzy chování, včetně jejich variací (např. zkrácená funkční analýza chování, analýza chování s využitím latence nebo prekursorů problémového chování). Dále budou podrobně probrány zákonitosti ovlivňující chování jedince a vzájemné vztahy mezi antecedenty, chováním a následky chování (např. pozitivní a negativní posílení, vyhasínání, vytváření nových posílení, atd.). V neposlední řadě se předmět zaměří na postupy pro modifikaci chování a učení nových dovedností v konkrétních situacích. Cílem kurzu je seznámit studenty s aplikací behaviorální změny v oblasti posílení, trestu, oslabování, diskriminačních stimulů, motivujících operací a dalších.
Výstupy z učení
Absolvent porozumí pojmům a pokročilým postupům aplikace metod behaviorální změny, např. pozitivní a negativní posílení, vyhasínání, vytváření nových posílení, atd. Prakticky provádí aplikace metod behaviorální změny, zejména využívá posilování, využití promptů (dopomoci) a jejich postupné odstraňování. Prakticky zvládne techniky intenzivního učení, včetně bezchybného učení a metod opravy chyby. Podrobně zná a využívá techniky rozvoje verbálního chování se zaměření na funkční sociální komunikaci klienta/pacienta.
Osnova
 • intervence založené na pozitivním a negativním posilování pro upevnění chování
 • intervence založené na pozitivním a negativním trestání
 • intervence založené na motivujících operacích a diskriminačních stimulech
 • kontrola stimulem
 • podmíněné posílení
 • modelování a trénink imitace
 • motivující operace
 • instrukce a pravidla
 • tvarování
 • řetězení
 • DTT trénink, volně-operantní uspořádání a přirozené učení
 • jednoduché a podmíněné diskriminace
 • Skinnerova analýza pro učení verbálního chování
 • equivalence-based instrukce
 • vysoce pravděpodobné posloupnosti instrukcí
 • žetony
 • skupinové posloupnosti
 • zkracování posloupností
 • sebeobsluha/sebeřízení
 • generalizace stimulu a odpovědi
 • upevnění chování
 • používání promptů a jejich postupné odstraňování
Literatura
 • ROSALES, R., REHFELDT, R., 2007. Contriving transitive conditioned establishing operations to establish derived manding skills in adults with severe developmental disabilities. In: Journal of Applied Behavior Analysis, Vol. 40, pp. 105-121
 • CHRISTIAN, L., POLING, A., 1997. Using self-management procedures to improve the productivity of adults with developmental disabilities in a competitive employment setting. Journal of Applied Behavior Analysis, Vol. 30, pp. 169-172.
 • MILTENBERGER, R. G., 2004. Behavior modification. Principles and procedures. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. ISBN 0-534- 53600-X.
 • MICHAEL, J. L., 2004. Concepts & Principles of Behavior Analysis. Kalamazoo, MI: Association for Behavior Analysis International. ISBN: 0- 235868-51-8.
 • CHANDLER, L. K., LUBECK, R. C., FOWLER, S. A., 1992. Generalization and maintenance of preschool children's social skills: A critical review and analysis. In: Journal of Applied Behavior Analysis, Vol. 25, pp. 415-428.
 • TAYLOR, B.A., FISHER, J., 2010. Three Important Things to Consider When Starting Intervention for a Child Diagnosed With Autism. In: Behavior Analysis in Practice, Vol. 3, pp. 52-53.
 • COOPER, John O., Timothy E. HERON a William L. HEWARD. Applied behavior analysis. Second edition. New Jersey: Pearson, Merrill Prentice Hall, 2007. xxvii, 770. ISBN 9780131421134. info
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse, diskuse s odborníky z praxe, problémové učení, praktické aktivity, hry v roli, sledování instruktážních videí, samostatná četba odborných textů a jejich analýza (dle online opory předmětu), projektová práce s kazuistikami.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky a setkání s odborníky, analýza postupu dle instruktážního videa, vypracování projektu (zpracování konkrétního behaviorálně analytického tématu), prezentace ve výuce, závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
45 h teorie 30 h cvičení.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/IVc712