IVc715 Aplikovaná behaviorální analýza v mezinárodních souvislostech

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.8. 10 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kateřina Chrapková (přednášející)
Mgr. Zuzana Maštenová (přednášející)
Mgr. Ivana Trellová (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s mezinárodními organizacemi, standardy, postupy a výzkumem v oblasti aplikované behaviorální analýzy. Účastníci se seznámí s posláním, cíli, aktivitami a právy a povinnostmi, které vyplývají z členství v mezinárodních odborných společnostech jako je např. Evropská asociace aplikované behaviorální analýzy (European Association of Applied Behavior Analysis), Mezinárodní společnost pro aplikovanou behaviorální analýzu (Applied Behavior Analysis International), Výbor pro certifikaci behaviorálních analytiků (Behavior Analyst Certification Board), atd.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu budou znát organizace sdružující asistenty behaviorálních analytiků na mezinárodní úrovni a mezinárodní organizace podporující rozvoj behaviorální analýzy jako vědní disciplíny. Podrobně znají též profesní a etické postoje, které tyto organizace propagují. Orientují se v nabídce dalšího vzdělávání, seminářů a workshopů. Dokáží navrhnout individuální plán celoživotního sebevzdělávání v oboru.
Osnova
  • Aplikovaná behaviorální analýza v mezinárodních souvislostech
  • Tradice behaviorální analýzy v různých zemích
  • Významné národní a mezinárodní organizace a instituce pro aplikovanou behaviorální analýzu
  • Mezinárodní standardy a certifikace v behaviorální analýze
  • Významné mezinárodní konference, semináře a odborné časopisy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/IVc715