IVp129 Reflektivní seminář 1 - SA

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( IVp126 Odborná praxe souvislá 1 - SA )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout prostor pro přípravu na praxi. Studenti prezentují své plány, reflektují své schopnosti a dovednosti, které budou při praxi využívat, vyjadřují svá očekávání, diskutují a dostávají zpětnou vazbu (od vyučující a expertů z praxe).
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu student:
• je schopný využívat teoretické znalosti v praxi, reflektovat své schopnosti a dovednosti, analyzovat životní situace osob s postižením či znevýhodněním a pracovní náplň pracovníků pomáhajících profesí;
• umí vytvářet činnosti s ohledem na vybranou cílovou skupinu a situaci.
Osnova
 • příprava na praxi s ohledem na místo, službu a cílovou skupinu (diskuse nad případy, situacemi)
 • vytváření plánů a činností pro praxi (práce ve dvojicích, ve skupině)
 • prezentace plánů, diskuse, vstupy odborníků z praxe
 • uvědomění vlastních schopností a dovedností využitelných v praxi
Literatura
  doporučená literatura
 • SUCHÁ, Jitka. Trénink paměti pro každý věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 202 s. ISBN 9788073674380. info
 • PÖRTNER, Marlis. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 175 s. ISBN 9788073675820. info
 • HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 119 s. ISBN 8073671077. info
Výukové metody
skupinová práce, projektová práce, prezentace, diskuse, příprava doma
Metody hodnocení
aktivní zapojení studentů na seminářích, prezentace úkolu/plánů praxe
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka bude probíhat ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/IVp129