JLKDR_1003 Communication Theory

Faculty of Education
Spring 2018
Extent and Intensity
1/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. (lecturer), doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Department of Czech Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Petra Rozbořilová
Supplier department: Department of Czech Language and Literature - Faculty of Education
Prerequisites
This course introduces students to the theory of communication with regard to verbal communication. Theoretical questions are linked to the knowledge in the field of Czech in its communication theory and practice, esp. significant is connection to questions of style and stylistics.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
After completing this course, student will be able to name basic components of the communication situation leading, will be able to create a text (or speach) from the thematic, linguistic and text / composing aspect. Student will be able to create academic texts as preparation for the presentation of partial findings   solved   in theses. Student can handle both theoretical and practical aspects of the presentation at the scientific forum (at the conference, the expert seminar   s ~ scientific debate etc.), or the publishing of the text.
Syllabus
 • Language as an integral part of the communication of human society. Communication situation and its definition. The basic components of communication situations: sender, signal, communication code, coding, channel decoding, recipient, communication facilities, location, time and other factors communicative situation. Stylistic and communication factors, spoken and written communication, monologue and dialogue.   Czech in the communication process; language, style and communication standards. Respecting Grice´s maxim - the level of shared information, truth being communicated, concreteness, clarity, language correctness and stylistic refinement. Communication manipulation and reasoning in   process of communication. Text and speeches production - academic writting. Communication processes: formulation of hypotheses, selection of topics and means of expression, confirming or rejecting of the hypothesis. Topic suitability and structure of the text - its cohesion and coherence. Text or speech reception, its sense.   Trends in the field of communication (information) technology and development of human - human and human - computer interaction.
Literature
  required literature
 • ČECHOVÁ, Marie. Příprava a tvorba věcného, zvláště odborného komunikátu psaného. In ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 340 – 345. ISBN 978-80-7106-961-4.
 • KOŘENSKÝ, Jan et al. Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. 3. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999, 143 s. ISBN 80-7040-363-2.
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a-- : současná situace stylistiky. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1997. 200 s. ISBN 8085573679. info
  recommended literature
 • MACUROVÁ, Alena, MAREŠ, Petr. Text a komunikace: jazyk v literárním díle a ve filmu. 1. vyd.Praha: Univerzita Karlova, 1993, 173 s. ISSN 0567-8269.
 • ODALOŠ, Pavol et al. (ed.) Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Zborník materialov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, 510 s. ISBN 978-80-8083-455-5.
 • KLINCKOVÁ, Jana. Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, 155 s. ISBN 978-80-8083-626-9.
 • KOŘENSKÝ, Jan. Komunikace a čeština. 1. vyd. Jinočany: H + H, 1992. ISBN 80-85467-92-5.
 • Komunikace - styl - text : sborník z mezinárodní lingvistické konference : České Budějovice, 20.-22. září 2005. Edited by Alena Jaklová. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav bohemistiky, 2006. 257 s. ISBN 8070408197. info
 • JELÍNEK, Milan and Blažena ŠVANDOVÁ. Argumentace a umění komunikovat. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 327 s. ISBN 8021021861. info
 • WATZLAWICK, Paul, Janet Beavin BAVELAS and Don D. JACKSON. Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 8086088049. info
 • HAUSENBLAS, Karel. Od tvaru k smyslu textu :stylistické reflexe a interpretace. Edited by Alena Macurová - Petr Mareš. Vyd. 2. Praha: DeskTop Publishing Filozofické fakulty UK, 1997. 226 s. ISBN 80-85899-14-0. info
Teaching methods
Student will prepare a text and will present it in expert forum.
Assessment methods
Exam. Student's knowledge of the theoretical aspects and practical skills in academic writting will be tested.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2018/JLKDR_1003