Kv2MP_CRKS Religious Orders and Monasteries in the Middle Ages

Faculty of Education
Autumn 2012
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Supplier department: Department of History - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/35, only registered: 0/35, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/35
Course objectives
At the end of the course students should be able to work with information on the important Church orders, which operated in the Czech lands in the Middle age in religious, cultural, educational and social fields.
Syllabus
  • 1. Monastic life (genesis, development until the Trident council 2. Intellectual activity of monks 3. Everyday life behind the walls of the medieval monasteries 4. Architecture of the medieval monasteries
Literature
  • BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě (Monasteries, Ruler and Founders in medieval Moravia). Brno: Matice moravská, 2005. 298 pp. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5. info
  • FRANK, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Translated by Zdeněk Lochovský. 1. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 195 s. ISBN 8090268285. info
  • CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách, 1142-1420. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 402 s. ISBN 8024603853. info
  • JAN, Libor. Počátky benediktinů na Moravě a rajhradský klášter (The Beginnings of the Benedictines in Moravia and the Monastery of Rajhrad). In Ve stopách sv. Benedikta. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. p. 19-27, 8 pp. ISBN 80-86488-09-8. info
  • LAWRENCE, C. H. Dějiny středověkého mnišství. Edited by Libor Jan, Translated by Pavel Pšeja - Jan Vomlela. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury ;, 2001. 325 s. ISBN 8070215364. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
oral colloquium
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2012/Kv2MP_CRKS