Kv2MP_KRIK Křesťanská ikonografie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání základní orientace v křesťanské ikonografii.
Osnova
 • 1. Základní pojmy: ikonografie - ikonologie - kritická ikonologie. Doporučená literatura.
 • 2. Figurální zobrazení v křesťanské tradici - ve srovnání s jinými náboženskými kulturami. Slovo a obraz. Iluzivní a symbolická povaha zobrazení.
 • 3. Hlavní téma křesťanské ikonografie - zobrazení trojjediného Boha a Matky Boží, Panny Marie. Starozákonní a novozákonní ikonografie.
 • 4. Námět a forma - historické proměny křesťanské ikonografie. Konfesní odlišnosti.
 • 5. Ikonografie svatých.
Literatura
 • Lexikon der christlichen Ikonographie. Edited by Engelbert Kirschbaum. Rom: Herder, 1972. 36 s. ISBN 3451218062. info
 • BÜTTNER, Frank a Andrea GOTTDANG. Einführung in die Ikonographie : Wege zur Deutung von Bildinhalten. 2., durchgesehene Aufl. München: C.H.Beck, 2009. 304 s. ISBN 9783406535796. info
 • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění : Meaning in the visual arts (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1981. 372 s. : i. info
 • REMEŠOVÁ, Věra. Ikonografie a atributy svatých. 2. vyd. Praha: Zvon, 1991. 85 s. ISBN 80-7113-045-1. info
 • Postavy, atributy, symboly : slovník křesťanské ikonografie. Edited by Hynek Rulíšek. Vyd. 1. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2005. [500] s. ISBN 8085857480. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Předpokladem pro udělení zápočtu je úspěšné vypracování testu znalostí z křesťanské ikonografie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Kv2MP_KRIK