MA2BP_CAL2 Cvičení z algebry a aritmetiky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Helena Durnová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pojmům z lineární algebry a bude umět řešit základní úlohy z lineární algebry.
Osnova
 • Vektorové prostory,
 • matice a determinanty,
 • systémy lineárních rovnic,
 • eukleidovské prostory,
 • lineární zobrazení
Literatura
 • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. Praha: MATFYZPRESS, 2000. 435 s. ISBN 80-85863-61-8. info
 • BICAN, Ladislav. Lineární algebra a geometrie. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 197 s. ISBN 8020008438. info
 • SLOVÁK, Jan. Lineární algebra. Učební texty. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 138 s. elektronicky dostupné na www.math.muni.cz/~slovak. ISBN nemá. info
 • HORÁK, Pavel. Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky. I [Horák, 1994]. 1. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 221 s. ISBN 80-210-1038-X. info
 • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 145 s. ISBN 8021008164. info
 • HORÁK, Pavel. Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 221 s. ISBN 8021002883. info
 • ŠMARDA, Bohumil. Lineární algebra [Šmarda, 1982]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 190 s. info
 • HORÁK, Pavel. Úvod do lineární algebry. 3. vyd. Brno: Rektorát UJEP Brno, 1980. 135 s. info
Výukové metody
Cvičení. Řešení úloh a problémů.Domácí úkoly.
Metody hodnocení
2 písemné práce (60%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/MA2BP_CAL2