MA2BP_CAN1 Cvičení z matematické analýzy 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. (cvičící)
Mgr. Helena Durnová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Karel Lepka, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student by měl zvládnout klasického diferenciálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné - zejména pojmy jako limita, spojitost a derivace. Měl by umět řešit aplikační úlohy (minima a maxima).
Osnova
  • Cvičení: Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné - reálná čísla, elementární funkce, posloupnosti, limita, spojitost, derivace, extrémy, vyšetřování průběhu funkce
Literatura
  • HÁJEK, Jiří [matematik]. Cvičení z matematické analýzy : diferenciální počet v R [Hájek, 2003]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 103 s. ISBN 80-210-3260-X. info
Výukové metody
Řešení úloh, samostatná práce, práce ve skupinách, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve cvičeních, úspěšné napsání záverečné práce(50%).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/MA2BP_CAN1