MA2BP_CKOM Kombinatorika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Helena Durnová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MA2BP_CKOM/01: Čt 7:00–8:50 kancelář vyučujícího, H. Durnová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zopakování, rozvinutí a doplnění znalostí z kombinatoriky získané na střední škole, tzn. dokonalé porozumění základním kombinatorickým pojmům a schopnost samostatně řešit i složitější kombinatorické úlohy.
Osnova
 • 1. Princip součtu a součinu. Faktoriál.
 • 2. Variace bez opakování.
 • 3. Permutace bez opakování.
 • 4. Kombinace bez opakování.
 • 5. Kombinační čísla.
 • 6. Variace s oopakováním.
 • 7. Permutace s oopakováním.
 • 8. Kombinace s opakováním.
 • 9. Binomická věta a její užití.
 • 10. Řešení problémových úloh s aritmetickou tématikou.
 • 11. Řešení problémových úloh s geometrickou tématikou.
Literatura
  doporučená literatura
 • VRBA, Antonín. Kombinatorika [Vrba, 1980]. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1980. 130 s. info
 • VILENKIN, Naum Jakovlevič. Kombinatorika [Vilenkin, 1977] : Kombinatorika (Orig.). 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1977. 298 s. info
Výukové metody
Řešení úloh a problémů.
Metody hodnocení
Zápočet na základě písemného testu a vypracovaných domácích úkolů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/MA2BP_CKOM