MSBK_BDZ1 Biologie dítěte a základy zdravovědy 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - poskytnout základy laické první pomoci - definovat specifika ontogenetických období - popsat a vysvětlit stavbu a fce lidského těla se zaměřením na anatomii a fyziologii dítěte - pozná nejčastější poruchy zdraví v dětském věku - získané znalosti dokáže student využívat v pedagogické práci – zná specifické potřeby dětského organismu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní rizikové a protektivní faktory, které mají vliv na zdraví dítěte, - znát základy anatomie a fysiologie dětského organismu, - popsat fyzický a psychický vývoj dítěte v jednotlivých věkových obdobích, - znát příznaky významných poruch zdraví dítěte, - znát základy epidemiologie a prevence významných dětských nemocí, - aplikovat základy laické první pomoci v naléhavých situacích.
Osnova
 • První pomoc - vybrané stavy. Ontogenetický vývoj. Soustava kardiovaskulární - struktura, funkce a nejčastější poruchy v dětském věku. Soustava pulmonální - struktura, funkce a nejčastější poruchy v dětském věku. Soustava gastrointestinální - struktura, funkce a nejčastější poruchy v dětském věku.
Literatura
  doporučená literatura
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2007. 109 s. ISBN 978-80-247-2182-8. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila, Jana SEDLÁČKOVÁ, Jana TOUFAROVÁ, Zuzana ČÍKOVÁ a Eva MATĚJKOVÁ. První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2007. 183 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2183-5. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
 • Biologie pro psychology a pedagogy. Edited by Jan Šmarda. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 420 s. ISBN 8071789240. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie : [učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000. 480 s. ISBN 8086297055. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Kapitoly z biologie dítěte pro posluchače speciální pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1981. 257 s. info
Výukové metody
Cyklus teoretických přednášek, které doplněné vhodnými videoukázkami, nácvik první pomoci.
Metody hodnocení
Závěrečným hodnocením je písemný test s 30ti položkami – pro úspěšné splnění předmětu je nutné dosáhnout 25 bodů
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/MSBK_BDZ1