MSBK_KPVP Health-Wise Preventive and Motoric Outdor Activities in Summer

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/4. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Lupač (seminar tutor)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marek Trávníček (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Department of Physical Education and Health Education - Faculty of Education
Contact Person: Andrea Špačková
Supplier department: Department of Physical Education and Health Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
After passing the course, students will be able to explain problems of health, useful and environmentally understood stay in nature oriented to the concrete health preventive activities applied during summer kindergarten camp.
Syllabus
  • 1.Principles of culturally cognitive activities and environmental education, movement factor of hiking, instructions for preparation, organization and realization of various forms of stay in nature oriented to summer kindergarten camp. 2.Basic hiking skills. 3.Suggestions for chill-out and recreational activities in nature. 4.Games on meadowland, in playground, forest, sandpit, field, room, waterside and many other activities practised in nature.
Literature
  • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě (Variant.) : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal, 1987] : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal, 1995]. info
  • Ilková, O., Vašíčková, Z. Zdravá výživa v mateřské škole. Praha: Portál, 2004
  • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte :[tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 137 s. ISBN 80-7178-693-4. info
  • BARTŮNĚK, Dušan. Hry v přírodě s malými dětmi :hry a cvičení v přírodě pro děti ve věku od 4 do 8 let. Illustrated by Jana Kudličková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 159 s. ISBN 80-7178-539-3. info
  • HANŠPACHOVÁ, Jana. Veselé hry s malými dětmi :[náměty k rozvoji smyslu pro humor dětí od 2 let]. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 164 s. ISBN 80-7178-335-8. info
  • VYŠKOVSKÝ, Jan. Hry a sporty v přírodě. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 56 s. ISBN 8021007842. info
  • ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti. 2. vyd. Praha: Olympia, 1975. 242 s. : i. info
Teaching methods
Training course. Practical training.
Assessment methods
Active participation, test - movement content of a week-long summer kindergarten camp, concrete examples of its inclusion into all-day regime during the whole week – with possible alternative programme if the weather is bad.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: kurz 6 dní.
Information on the extent and intensity of the course: kurz 6 dní.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/MSBK_KPVP